Innehåll

Noteringar: Balans nr 6-7 2012

Företag kan ta mer samhällsansvar

Företagen kan göra mer för att bidra till samhällsutvecklingen. Sämst ställt är det med ungdomsfrågor samt etnisk och kulturell mångfald. Det visar en rapport från PwC där 100 svenska storföretag och 500 personer intervjuats. De är överens om behovet av samhällsengagemang.