Innehåll

Balans nr 6-7 2012

Noteringar: Remiss om revision i finansiella företag

FAR har tagit fram en ny rekommendation om revision i finansiella företag som nu är ute på remiss. Rekommendationen har tagits fram mot bakgrund av den överenskommelse som branschen träffade med finansdepartementet och Finansinspektionen (FI), och syftar till att stärka revisionen av företag som står under FIs tillsyn. En viktig ambition har varit att utveckla revisorns rapportering. Detta sker genom så kallad long form reporting. Dessutom ska revisorn rapportera snabbare till FI.

FAR avser att fastställa rekommendationen för tillämpning på räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2012 eller senare. Synpunkter på remissen ska ha inkommit till FAR senast 5 juni.