Innehåll

Balans nr 6-7 2012

Noteringar: Barnledighet inte negativt för lönen för kvinnliga chefer

Kvinnor som är chefer upplever inte att löneutvecklingen påverkas negativt under föräldraledigheten i samma utsträckning som kvinnor som inte är chefer.

Det visar en enkät från Civilekonomerna. 16 procent av de kvinnliga cheferna säger att föräldraledigheten påverkat löneutvecklingen negativt, medan var tredje kvinna som inte är chef upplever en negativ påverkan.