Balans nr 6-7 2012

Noteringar: FAR vill förenkla revisionen för små företag

FAR ser över möjligheten att anpassa revisionen efter företagskategori. Bo Åsell som är ordförande för FARs sektion Små & medelstora företag leder arbetet.

Varför behövs en anpassad revision?

– Förenklingsarbetet står högt upp på den politiska agendan, särskilt för små- och medelstora företag. För dessa företag har det gjorts en del anpassningar på redovisningssidan. Men när det gäller revision går utvecklingen tvärtom i riktning mot ökade krav, främst när det gäller de stora bolagen av allmänt intresse, men risken är att de drabbar även mindre företag.

Hur kan en anpassad revision se ut?

– Vår tanke är att revisionen ska följa redovisningen. På redovisningsområdet finns K-projektet där företagen kan välja redovisningsstandard efter företagsstorlek. Vi ska nu se om företag som kan välja K2 som ramverk för sin redovisning kan ha en revision som är anpassad till redovisningen.

Vad krävs för att detta ska genomföras?

– Till att börja med ska vi göra en analys inom arbetsgruppen av vilka behov som finns och möjliga lösningar. Här har vi en del exempel i utlandet som vi kan titta på. I Storbritannien arbetar man med att skala ner ISA. I Danmark och Schweiz tittar man på olika former av reviews i stället för revision. Nästa steg blir att få med oss Revisorsnämnden och politikerna. Men förenkling ligger i tiden så vi tror inte att det kommer att bli ett problem.

Rakel Lennartsson