Innehåll

Balans nr 6-7 2012

”Vi ska hjälpa medlemmarna att leverera kundnytta”

FARs ambassadörer i Halmstad har ordnat sin första aktivitet. Den blev en succé. Mer än 80 personer deltog i kursen ISA i praktiken.

Solen kikade fram över Halmstad och högskolans lokaler i mitten av april när det var dags att genomföra en kurs om ISA i praktiken.

– Det är en spännande aktivitet att dra igång vår verksamhet med. Nu när man har arbetat en tid med ISA uppstår en del frågor och då fyller den här utbildningen en viktig funktion, säger Jörgen Hägglund, en av FARs ambassadörer och även regionansvarig i Halland.

Att intresset för aktiviteten var stort gick inte att ta miste på. Utbildningen lockade inte bara FAR-medlemmar från Halmstad med omnejd, utan även från Linköping, Trollhättan, Ulricehamn och Ljungby för att nämna några exempel.

– Jag missade tyvärr kursen på vår ort, och har tagit mig hit i dag. Det är lite drygt 30 mil att köra, men det har gått fint och jag tycker att upplägget är mycket bra, säger Hans Lundberg från Linköping.

Jörgen Hägglund är mycket nöjd med uppslutningen.

– Man kan säga att vi har uppstått från de döda eftersom Halmstad inte haft någon lokal verksamhet tidigare. Och det känns naturligtvis mycket bra att intresset är så stort, säger han.

Som ambassadör konstaterar Jörgen Hägglund att en del av arbetet ligger i att verka för FAR i vardagen.

– Vi ska naturligtvis fungera som föredömen och hjälpa våra medlemmar att leverera kundnytta, säger han.

Jörgen Hägglund är övertygad om att den lokala verksamheten behövs, och pekar bland annat på att många tycker att det är viktigt att kunna kombinera arbete och privatliv. Då behövs möjligheter att gå utbildningar och nätverka på nära håll, inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Två andra FAR-medlemmar; Ulf Halvarsson från Värnamo och Johan Wigell från Varberg, tror också på den lokala verksamheten.

– Att vara med på en utbildningsdag så här är ett bra tillfälle att träffa kollegor och utbyta erfarenheter, utöver den kunskap man får genom själva kursen, säger Ulf Halvarsson.

De fyra ambassadörerna i Halland; Jörgen Hägglund, Elisabeth Svensson, Jan-Ove Bengtsson och Marie Svensson, har siktet högt ställt när det gäller framtiden och tror att den lokala verksamheten kommer att fortsätta att locka medlemmar. Under året planeras ytterligare utbildningar, bland annat fördjupningskurser inom revisions- och redovisningsområdet.

– Den här första utbildningsdagen har gett oss självförtroende att fortsätta och så snart vi har fått feedback från deltagarna kommer vi att fortsätta planera verksamheten. Medlemmarna ska känna att vi verkligen ger dem kund- och medlemsnytta, säger Jörgen Hägglund.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...