Balans nr 8-9 2012

Noteringar: Först ut att auktoriseras

”Auktorisationen av skatterådgivare är en kvalitetsstämpel”

Mandana Boss från Uppsala är Sveriges första auktoriserade skattekonsult – som inte antagits med övergångsregler. Skatterådgivare är ingen skyddad titel. Därför är auktorisationen viktig, menar hon.

I slutet av juni ägde examinationen rum på FAR i Stockholm. Det var den första någonsin av en Auktoriserad skatterådgivare FAR och nästan lika nervöst för examinatorerna Anders Fält och Magnus Larsson, som för aspiranten Mandana Boss.

– Det var nervöst eftersom jag inte visste vad jag hade att förvänta mig, men det var trevligt och avspänt. Kursen i yrkesetik var en bra förberedelse, säger hon.

– Det här är en historisk händelse, en milstolpe för vårt yrke, säger Anders Fält, skatte-rådgivare på KPMG.

Auktorisationen som har funnits i ett drygt år är öppen för skatterådgivare i alla branscher. Den som klarar testet får titeln Auktoriserad skatterådgivare FAR och blir automatiskt medlem. Syftet är att befästa skatterådgivaryrket som en självständig profession och värna dess status och rykte.

– Auktorisationen innebär att man underkastar sig ett antal etiska regler, säger Magnus Larsson, skatterådgivare på Deloitte.

Själva examinationen är en muntlig diskussion med fokus på yrkesetik. Aspiranten ställs inför ett antal etiska dilemman. En typisk situation är när kunden vill göra någonting, medan skatterådgivaren rekommenderar något annat – hur gör du då?

Efteråt lämnar examinatorerna en rekommendation till beslut till Auktoriseringsrådet, som utfärdar själva auktorisationen.

– Eftersom vem som helst kan kalla sig skatterådgivare är auktorisationen viktig. Den visar att man har rätt kompetens och är seriös. Den är en kvalitetsstämpel, säger Mandana Boss.

Rakel Lennartsson

Fakta

För att bli auktoriserad krävs akademisk examen, fem års yrkeserfarenhet, diplom från FARs skattesektions kurs i yrkesetik och fyra referenser.