Balans nr 8-9 2012

Noteringar: Först ut att auktoriseras

”Auktorisationen av skatterådgivare är en kvalitetsstämpel”

Mandana Boss från Uppsala är Sveriges första auktoriserade skattekonsult – som inte antagits med övergångsregler. Skatterådgivare är ingen skyddad titel. Därför är auktorisationen viktig, menar hon.

I slutet av juni ägde examinationen rum på FAR i Stockholm. Det var den första någonsin av en Auktoriserad skatterådgivare FAR och nästan lika nervöst för examinatorerna Anders Fält och Magnus Larsson, som för aspiranten Mandana Boss.

– Det var nervöst eftersom jag inte visste vad jag hade att förvänta mig, men det var trevligt och avspänt. Kursen i yrkesetik var en bra förberedelse, säger hon.

– Det här är en historisk händelse, en milstolpe för vårt yrke, säger Anders Fält, skatte-rådgivare på KPMG.

Auktorisationen som har funnits i ett drygt år är öppen för skatterådgivare i alla branscher. Den som klarar testet får titeln Auktoriserad skatterådgivare FAR och blir automatiskt medlem. Syftet är att befästa skatterådgivaryrket som en självständig profession och värna dess status och rykte.

– Auktorisationen innebär att man underkastar sig ett antal etiska regler, säger Magnus Larsson, skatterådgivare på Deloitte.

Själva examinationen är en muntlig diskussion med fokus på yrkesetik. Aspiranten ställs inför ett antal etiska dilemman. En typisk situation är när kunden vill göra någonting, medan skatterådgivaren rekommenderar något annat – hur gör du då?

Efteråt lämnar examinatorerna en rekommendation till beslut till Auktoriseringsrådet, som utfärdar själva auktorisationen.

– Eftersom vem som helst kan kalla sig skatterådgivare är auktorisationen viktig. Den visar att man har rätt kompetens och är seriös. Den är en kvalitetsstämpel, säger Mandana Boss.

Rakel Lennartsson

Fakta

För att bli auktoriserad krävs akademisk examen, fem års yrkeserfarenhet, diplom från FARs skattesektions kurs i yrkesetik och fyra referenser.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...