Innehåll

Balans nr 8-9 2012

Noteringar: ”Bättre redovisning kunde förhindrat statsskuldkrisen”

Den internationellt spridda statsskuldkrisen hade kunnat undvikas om regeringar haft bättre redovisningsregler. Det menar IFAC-ledarna Göran Tidström och Ian Ball, som besökte Stockholm i juni.

– Det är dags för politikerna att leva upp till kraven som de ställer på den privata sektorn, säger Göran Tidström, ordförande för International Federation of Accountants, IFAC.

IFAC arbetar sedan länge med att få stater världen över att anta en enhetlig redovisningsstandard, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

– Vi har hållit på med detta i 15 år och anledningen till att vi engagerade oss var att vi insåg att regeringar inte redovisade enligt samma höga krav som ställs på företag. Den pågående statsskuldkrisen är ett tydligt exempel på hur illa det kan gå när regeringar inte har ordning på sin redovisning, säger Ian Ball, CEO för IFAC.

Balans träffade IFAC-ledarna i samband med IFACs styrelsemöte i Stockholm i juni. De berättade då att de nyligen skrivit till G20 för att lyfta ämnet bland de globala ledarna.

– Det här är verkligen en global utmaning och det behövs att G20 och The Financial Stability Board för upp detta på sina agendor för att vi ska få igång en verklig process, säger Göran Tidström.

Inom EU har processen med att anta IPSAS redan startat. EU-kommissionen redovisar redan enligt IPSAS och politikerna tittar på möjligheten att införa IPSAS i samtliga medlemsstater.

– De studeras just nu av Eurostat, på uppdrag av Europaparlamentet, i syfte att ta reda på om det är ett lämpligt regelverk för samtliga medlemsländer. Vi hoppas såklart att resultatet kommer att vara positivt, säger Ian Ball.

Som standardsättare ”äger” IFAC de internationella redovisningsstandarderna och Göran Tidström och Ian Ball menar att detta arbete ligger tydligt inom ramen för IFACs uppdrag att tjäna ”the public interest”.

– Om man tittar på vilken skada statsskuldkrisen har orsakat medborgare runt om i världen så är skandalen definitivt av samma magnitud som finanskrisen eller företagsskandalerna inom Enron och Worldcom, säger Göran Tidström.

s

Fakta

International Public Sector Accounting Standards (IPSASs) utvecklas inom IFAC-organet The International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB).

The Finacial Stability Board (FSB) bildades i april 2009 som en utveckling av the Financial Stability Forum (FSF), vars mandat man ville stärka efter finanskrisen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...