Innehåll

Balans nr 8-9 2012

Noteringar: Sämre årsredovisningar hos bolag utan revisor

Kvaliteten på årsredovisningarna har blivit sämre, och förseningarna fler.

Enligt Bolagsverket beror det på att fler väljer bort revisorn och redovisningskonsulten.

Sedan den frivilliga revisionen infördes har Bolagsverket fått in ett stort antal ärenden där de äldre bolagen väljer att inte ha revisor. Hittills har cirka 64.000 aktiebolag ändrat i sin bolagsordning, tagit bort kravet på revision och avregistrerat sina revisorer. Av de nyregistrerade aktiebolagen väljer 65 procent att inte ha kvalificerad revisor.

Nu varnar Bolagsverket för risken att årsredovisningarna kommer att ha sämre kvalitet om bolaget inte har en auktoriserad eller godkänd revisor. Särskilt om de dessutom inte anlitar en redovisningskonsult eller kunnig bokföringsbyrå.

– Bolagsverket har fått in fler årsredovisningar med bristande kvalitet än tidigare. Till exempel handskrivna årsredovisningar med uppställningar som inte följer lagstiftningen. Företagare använder inte råd och stöd från revisionsbyråer och redovisningskonsulter i samma utsträckning som tidigare, vilket märks i de frågor Bolagsverket får hantera, säger Per Nordström, chefsjurist på Bolagsverket.

FARs ordförande Anders Bäckström konstaterar att revision inte ska vara lagstadgad och att det är bra att många företag aktivt tagit ställning till om de vill ha revisor eller inte. Däremot framhåller han att Bolagsverkets uppgifter påvisar revisionens värde i reda pengar.

– Att anlita en redovisningskonsult eller revisor i de minsta bolagen kostar inte mer än de kostnader företagaren ådrar sig till följd av bristande regelefterlevnad. Många av de företagare som valt bort sin revisor kommer nog att ångra sig när det står klart för dem att de gjort sig av med budbäraren, säger Anders Bäckström.

Bolagsverket befarar också att antalet aktiebolag som får förseningsavgifter kommer att öka som en följd av reformen om frivillig revision.

– Ser vi till aktiebolag som har kalenderåret som räkenskapsår (110101–111231), och som skulle ha lämnat in årsredovisningen senast 31 juli 2012, så har 4,2 procent av de aktuella bolagen fått förseningsavgifter för att årsredovisningarna inte kommit in i rätt tid, säger Per Nordström.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...