Balans nr 8-9 2012

5 frågor

... till Lena Joelsson, branschansvarig för offentlig sektor på Ernst & Young, om ökad granskning inom äldreomsorgen.

1 Vid ett seminarium i Almedalen sa du att kvaliteten generellt har höjts på grund av att det i dag finns fler aktörer inom äldreomsorgen, hur då?

– När man lägger ut verksamheter på entreprenad måste man ha kontrollsystem för att följa upp att de fungerar. Det vi har märkt är att kommunerna börjar tillämpa samma kontrollsystem på sina egna verksamheter. De skärpta rutinerna har lett till att man blivit bättre på att hitta avvikelser, vilket i sin tur leder till bättre kvalitet.

2 Entreprenader och privatiseringar ställer nya krav på kommunerna, har de resurser nog att granska allt?

– Hur de använder sina resurser är en prioriteringsfråga. Däremot kan det behövas kompetenshöjande insatser på vissa håll. Att göra uppföljningar handlar om att skapa systematik. De politiskt valda revisorerna har en viktig roll och jag tycker att deras intresse för att granska nämndernas interna kontroll har ökat sedan fler aktörer släpptes in i äldreomsorgen.

3 Vad kan revisions- och rådgivningsbranschen bidra med för att höja kvaliteten inom svensk vård och omsorg?

– Vi kan hjälpa till att skapa system och effektiva processer. Det handlar dels om system för uppföljning men också om metoder för systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetssäkring av processer. Stora kommuner har som regel mer resurser att lägga på granskning, men samtidigt är intresset för våra granskningsrapporter, som ju alltid blir offentliga handlingar, oftast större i mindre kommuner där de oftare uppmärksammas i lokalpressen.

4 Har privatiseringarna lett till högre kvalitet?

– Vad vi vet är att de har lett till ökad konkurrens och mer aktiv uppföljning, vilket gör att kvalitetsfrågorna blir mer uppmärksammade. Vi har bland annat granskat en av de mest omdiskuterade privata aktörerna och var i många fall klart imponerade – deras system är långt bättre än många kommuners. Men det finns exempel på att sänkta kostnader har lett till lägre kvalitet.

5 På vilket sätt påverkas debatten av att nästa generation äldre är van att ställa krav?

– Än så länge tror jag att det framför allt är andra saker som har påverkat debatten, som att det förekommer kvalitetsbrister och att det finns en skeptisk opinion mot privata aktörer. Men när fyrtiotalisterna, som varit vana att kunna påverka, blir äldre så kommer äldreomsorgen att bli en ännu större fråga.

Rakel Lennartsson