Innehåll

Balans nr 8-9 2012

FARs skattesektion väljer skattevolymen

Skattevolymen ingår nu i medlemskapet för skatterådgivare.

– Skattevolymen är ett viktigt redskap och det känns självklart att alla skatterådgivare och andra som arbetar med skattelagstiftningen ska ha tillgång till den, säger Gunnar Thuresson, ordförande i FARs skattesektion. Den är lätt att hitta i och innehåller dessutom momsdirektivet som är ett måste för många av oss skatterådgivare.

Skattevolymen utkommer två gånger per år, vid årsskifte och halvårsskifte. David Nylund, Affärsområdeschef Bok på FAR Akademi, lyfter bland annat fram systemet med flikindelning och sökord som utmärkande för Skattevolymen.

– Våra böcker är tjocka och innehåller väldigt mycket och därför är det viktigt att det är lätt att hitta i dem, oavsett hur man väljer att söka, säger han.

Skatteförfarandelagen och momsdirektivet hör till nyheterna i senaste upplagan av Skattevolymen.

– Skatteförfarandelagen ersätter en mängd andra lagar, exempelvis skattebetalningslagen, taxeringslagen och lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter. Den senaste utgåvan har dessutom utökats med nära 200 sidor EU-rätt, säger David Nylund.

Pernilla Halling