Innehåll

De viktigaste trenderna i branschen ska identifieras. Framtidsstudien ska vara klar till branschdagarna i september.

FAR ska, tillsammans med framtidsanalysföretaget Kairos Future, ta reda på hur revisions- och redovisningsbranschen ser ut 2025. Redan i mars kommer ett 60-tal företrädare för branschen att samlas för att identifiera de viktigaste trenderna.

– Som branschorganisation har vi en viktig uppgift att spana på framtiden. Vilka trender påverkar morgondagens revision och redovisning och vilka förväntningar har omvärlden på vår bransch? Det är några frågor vi kommer att titta närmare på säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Men FAR kommer inte bara att vända sig till medlemmar och branschen för att ta reda på hur framtiden kommer att se ut. Branschorganisationen kommer även att lyssna till företrädare för näringslivet, myndigheter och forskare för att få deras syn på branschens utveckling.

– Vi kommer att kommunicera kontinuerligt genom att lyfta olika framtidsfrågor i rapporter och genom att arrangera seminarier. Arbetet går också att följa på FARs webbplats, säger Dan Brännström som betonar att arbetet ska präglas av stor öppenhet.

Framtidsstudien, som kommer att presenteras 28 september i år, blir ett viktigt avstamp för FARs fortsatta arbete med att påverka politiker och andra beslutsfattare.

Charlotta Danielsson