Innehåll

11 april klubbade riksdagen propositionen om vissa revisorsfrågor. Beslutet innebär bland annat att cirka 1000 godkända revisorer med revisorsexamen per automatik får titeln auktoriserad revisor. Lagändringen träder i kraft 1 juni.

Några dagar innan, 28–29 maj, anordnas den sista revisorsexamen. Antalet skrivande blir rekordstort, närmare 200 personer. Revisorsnämnden tolkar det som en effekt av att många förutsett den kommande lagändringen, som nu alltså är antagen.

Godkända revisorer utan examen behåller titeln godkänd revisor, som på sikt kommer att försvinna.

Rakel Lennartsson