Innehåll

En skum typ som verkar i gråzonen, eller ett proffsigt biträde som hjälper företag att göra rätt. Är det mediebilden eller självbilden som gäller? Nu vill skatterådgivarna ha en dialog.

– Om ett par år när jag berättar om mitt yrke, vill jag inte höra att jag är en skummis.

Det säger Anna Söderberg, auktoriserad skatterådgivare på KPMG och en av initiativtagarna till dialogen om skatterådgivarens roll och rykte, som inleddes med ett seminarium i Stockholm i april.

Skatterådgivare i alla åldrar, både FAR-medlemmar och ännu inte medlemmar, slöt upp till seminariet som modererades av FARs generalsekreterare Dan Brännström. Innan panelen kallades upp på scen blev Maria Andersson, chef för transfer pricing på KPMG, grillad i heta stolen.

– Hur aggressiv är du, frågade Dan Brännström med en blinkning till den känsliga diskussionen om aggressiv skatteplanering.

Skatterådgivarna som grupp känner inte igen sig i mediebilden, som tenderar att fokusera på avvikelserna. Det vill säga det fåtalet fall där företag hamnar i blåsväder på grund av avancerade skatteupplägg som gått över gränsen för den allmänna moraluppfattningen, och ibland även lagen. Merparten av tiden handlar i stället om att hjälpa företagen att göra rätt.

– Det blir en mycket bättre dialog när företaget har ett ombud, sa Ingalill Askersjö, rättschef på Skatteverket.

Hon höll med Maria Andersson om att Skatteverket och skatterådgivarna är lika viktiga när det gäller att tolka lagen och föra rättsutvecklingen framåt. Båda behövs.

Lena Swedenborg, koncernskattechef på Swedbank, menade att den stundtals infekterade relationen mellan myndigheten och branschen kan bero på att maktbalansen mellan lagstiftaren och Skatteverket har förskjutits.

– Om lagstiftaren träder tillbaka måste Skatteverket träda fram, sa hon och nämnde bland annat myndighetens agerande mot de så kallade räntesnurrorna.

Skatteverkets initiativ till fördjupad samverkan diskuterades också. Intresset från branschen har varit svalt. Däremot för vi gärna dialog, betonade Gunnar Thuresson, auktoriserad skatterådgivare på Ernst & Young och ordförande för FARs Skattesektion.

– När jag har med Skatteverket att göra så har jag med människor att göra, sa Gunnar Thuresson.

Rakel Lennartsson

Vad är din behållning av seminariet?

Peter Lindstrand, auktoriserad Skatterådgivare, PwC:

– Det viktigaste var att få stöta och blöta schablonbilden av skatterådgivare med företrädare för Skatteverket och att det kanske inte är så illa som vi ibland tror. Vad jag möjligen saknade var en representant för media, för jag tror att medias påverkan på bilden av oss är väldigt stark.

Sedan tycker jag att det inte bara är skatterådgivare som ska agera etiskt. Även Skatteverket har ett ansvar; ska de med alla medel jaga in skatt eller har de också ett ansvar för hur de tolkar lagen?

Kaisa Miller-Scheele, skatterådgivare, Ernst & Young:

– Jag blev väldigt överraskad av att få höra att även Skatteverket i vissa delar är positiva till skatterådgivarens roll i samhället. Man ser dynamiken mellan Skatteverket och skatterådgivaren som en fördel när det gäller att driva rättsutvecklingen och samhället framåt.

Jag tycker att det är värdefullt att skatterådgivarens roll diskuteras. Jag tror att det finns ett behov att förtydliga vad skatterådgivarens roll är – inte att fuska utan att hjälpa företagen och bidra till rättsutvecklingen.