Innehåll

Per Schlingmann om hur du lyckas navigera i den nya verkligheten

Stora förändringar har präglat branschen de senaste åren, inte minst slopandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag som har ändrat spelplanen för såväl revisions- som redovisningsbyråer. Och mycket tyder på att utvecklingen fortsätter. Balans har träffat Per ­Schlingmann, ­kommunikationssveriges ”spin doctor” nummer ett, för att prata ­förändring.

Revisions– och redovisningsbranschen andas något statiskt och tillbakablickande, säger Per Schlingmann när Balans träffar honom på kontoret på Kungsgatan i Stockholm.

Där huserar den egna konsultfirman Per Schlingmann AB som han startade efter att han slutade som partisekreterare för Moderaterna.

– Med avskaffandet av revisionsplikten är revisorn inte längre vad den än gång var för många företag. Jag skulle därför försöka ladda om begreppet revision om jag fick jobba med varumärket. Man måste våga prata om den ”nya revisionsbranschen” eller den ”nya revisorn”, och dramatisera det ganska ordentligt. Eller hitta ett annat begrepp som bättre beskriver vad bolagen faktiskt gör, som har mer rådgivningsklang i sig. Tittar man på hur branschen beskriver sig för att attrahera medarbetare så tror jag även där att man måste göra ganska stora förändringar. Det som är statiskt betonas i stället för att man pratar om det som är spännande och framåtblickande.

På frågan om han skulle ta sig an uppdraget att positionera om revisions- och redovisningsbranschen svarar han att han skulle överväga det. Och i så fall skulle han börja med att tydliggöra förskjutningen från traditionell revision till att byråerna blir mer lika managementkonsulter. Det viktigaste när det gäller kommunikation, menar han, är att vara konsekvent och tydlig.

– Gör man det man tror på och vågar stå för det så tror jag att man kommer vinna respekt, konstaterar Per Schlingmann.

Per Schlingmann blev politiskt aktiv ganska tidigt och märkte snabbt att han fascinerades av media och kommunikation. Han ville lära sig mekanismerna bakom hur man kommer ut med olika budskap och därmed kan påverka samhällsutvecklingen.

– Jag märkte tidigt att jag hade en talang för att se kommunikativa möjligheter, men även för att driva processer, berättar han.

Tidigt i karriären fick han ledaransvar, framförallt inom MTG-koncernen. Vid 26 års ålder hade han personalansvar för 30 personer och fick snabbt ett kvitto på att han hade ledaregenskaper.

– Jag har medvetet valt att inte förhålla mig så mycket till hur andra uppfattar mig, utan har haft utgångspunkten att jag gör det jag själv tycker är kul.

Det var först 2003 som Per Schlingmann blev en offentlig person, något som startade med generationsskiftet inom Moderaterna. Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Sven-Otto Littorin och Per Schlingmann tog över ledarskapet. Det var ett helt nytt gäng med en påtaglig nybyggaranda.

– Vi hade ett stort förändringsmandat och vi var ganska riskbenägna. Flera av oss kom utifrån och var inte beroende av politiken. Det gjorde att vi kunde göra det som vi verkligen trodde på. För mig var det dock först på valnatten 2006 som jag insåg att det hade burit så långt som det hade gjort. Det var väldigt överrumplande, och det var på riktigt. När man är i en miljö där alla är superglada är det klart att man själv också blir det, men helt plötsligt får man ett fruktansvärt ansvar. Det är en sak att aspirera på makten, men en helt annan sak att plötsligt få den, säger Per Schlingmann.

Kan man översatta ert förändringsarbete, och hur ni lade upp taktiken, till det personliga planet?

– Ja, det kan man definitivt. För det första tror jag att den grundläggande insikten är att man måste genomföra verkliga förändringar om man vill förändra sig själv. För att göra det måste man förmå att ompröva och våga se vad man är duktig respektive mindre duktig på. Man måste våga vara självkritisk och våga hoppa ur sin kropp och sätta sig mittemot sig själv och faktiskt fundera på vad man ser.

Per Schlingmann är övertygad om att förmågan att ompröva och inse vad man är bra respektive mindre bra på är något som kommer att prägla oss framöver, särskilt när det gäller hur vi navigerar i karriären.

– Det finns inga människor som är kompletta. På individnivå gäller det att våga inse vad man har talang för och vad man vill, samt att inse vad man inte är bra på och låta någon annan göra det. När talang och ambition kolliderar, det är då det blir resultat.

Hur mycket har du själv tänkt på ditt personliga varumärke?

– Väldigt lite faktiskt. När jag började hos Moderaterna var jag först kommunikationschef i tre år och hade en relativt undanskymd roll, men sedan blev jag partisekreterare mellan 2006 och 2010 och fick en mer framträdande roll. Ganska snabbt skapades olika epitet, bland annat ”spin doctor”.

Vilket är det konstigaste epitet som någon har tillskrivit dig?

– Jag valde medvetet att inte bry mig om det och att inte gå in på Flashback eller något sådant forum. Eftersom jag hamnar i ett läge där jag blir omtalad för den jag är, samtidigt som jag även blir en symbol för politiken, blir den offentliga bilden väldigt polariserad. Det är självklart att om vänstern skriver någonting om mig så blir det i en negativ ton. Jag tänker att så länge människor har respekt för mig är det är mycket viktigare än att vara älskad.

Älskad ska man endast sträva efter att vara i den lilla världen, anser Per Schlingmann. För oss människor är det livsnödvändigt att bli älskade och bekräftade och han tror att ett fel som många gör är att jaga att bli älskad av alla.

– Problemet är att världen är polariserad och du bör ha som utgångspunkt att bli respekterad. Då tror jag på sikt att du gör ett bra jobb.

Hur ska man göra det i praktiken?

– Man måste våga göra det man tror på fullt ut och sedan får det bära eller brista, utan hänsyn till vad andra kommer att tycka.

Hur kan man skapa ett intresse för sin egen person?

– Jag tror att alla människor är kommunikativa, alla har något som är intressant. Tidigare, i den analoga miljön, var det majoritetens intresse som var det stora. I dag kan du ha ett smalt intresse, men bli stor genom att vara verksam i många delar av Sverige eller världen. Det är samma sak där, att om man gör det man tror på och vågar stå för det så tror jag att man kommer att vinna respekt.

– Det är intressant att se vilka företag som har vuxit fram de senaste åren, som Amazon, Google och Apple. Om du tittar på hur de rekryterar så gör de det mer baserat på attityd. Det är helt enkelt enklare att komplettera människors kompetens än att ändra människors attityd.

Tänker du själv hur du syns i sociala medier?

– Jag har gått från att vara ganska reserverad inför sociala medier till att tycka att de förändrar nästan allt. Med den enormt höga penetrationen av Facebook-användare som vi har i Sverige flyttas människors interagerande med varandra till nätet. Det är sociala relationer, fast de är digitala. Det innebär exempelvis att din arbetsgivare inte bara har kontakt med dig när du är på jobbet, utan 24 timmar om dygnet. Din arbetsgivare har koll på vad alla anställda gör när de är på semester, har koll på vilka personer som du är social med samt ser om du börjar bli extra aktiv på LinkedIn och därmed kanske inte trivs på ditt nuvarande jobb. Denna fundamentala förändring kommer att ha enorma effekter på hur vi interagerar i framtiden. Jag läste exempelvis precis hur många som googlar innan de utför ett köp, det är enormt höga siffror på 70 procent. Det innebär att allt fler köp och konsumtionsbeteenden påverkas av vad andra i ens närhet tycker.

Hur ska man förhålla sig till dessa förändringar?

– Man ska förhålla sig väldigt positiv, det här gör att människor får makt och företagen och traditionella varumärken tappar makt. Förr sades att det fanns tre sätt att styra organisationer: ”penningen”, vilket innebär att man belönar människor, ”svärdet” vilket betyder att man hotar och ”ordet” som innebär att motivera och inspirera sina medarbetare. Numera är det bara ordet kvar, ordet har vunnit. Varumärken måste byggas mer underifrån och bli polare med sina kunder och få konsumenter att rekommendera dem till sina vänner.

Christian Albinsson