Innehåll

Branschens resa har ändrat kurs. EU:s iver att reglera allt och alla bidrar till detta. Den svenska regeringens ambition att göra om 3:12-reglerna har stor påverkan på både branschen och många av kunderna. Planerna på att ta nästa steg i förändrad revisionsplikt ändrar också förutsättningarna. Till aktuella och omvälvande omvärldsfaktorer vill jag lägga hovrättsdomen i Prosolviafallet som, om den står sig, ändrar skadeståndspraxis på ett avgörande sätt.

Jag vill påstå att det aldrig tidigare har funnits så många faktorer i och utanför branschen som påverkar branschens resa.

far:s vision lyder: Steget före – när förtroende räknas. Det låter sig sägas, men det kräver faktiskt att vi har tagit ut riktningen, att vi vet vart vi är på väg. Annars vet vi ju inte var vi ska sätta ner foten. Därför har vi tagit hjälp av analysföretaget Kairos Future för att spana på framtiden och beskriva branschens resa fram mot år 2025.

I sin rapport pekar Kairos Future på drivkrafter och samhällstrender som sakta men säkert påverkar också vår bransch. I rapporten anges även de branschtrender som bedöms vara särskilt viktiga under resan.

Rådgivningen bedöms växa och bli en allt större del av branschens verksamhet. I något läge kommer det vi i dag kallar revisionsbyråer i själva verket att domineras av andra tjänster. En och annan byrå avvecklar kanske till och med sin revisionsverksamhet. Samtidigt utmanas revisionens relevans och attraktionskraft.

Sedan säger studien att vi kan räkna med ökad differentiering av branschens tjänster. Detta gäller inte minst revision där jag tror att det kommer att efterfrågas en ny ”assurance”-tjänst för mindre företag också på det globala planet.

En viktig branschtrend handlar om den nya tekniken. Företagens redovisning, och därmed också redovisningstjänsterna, kommer att automatiseras i mycket hög utsträckning. En annan trend pekar på att det ska vara rätt från början. Årsredovisningen riskerar att bli formalia och gammal information när allt kommuniceras i realtid.

Ökat inslag av internationell reglering är – på gott och ont – sedan länge en tydlig trend. Och tyvärr förväntas den utvecklingen innebära allt mer detaljerade regler snarare än principer med stort utrymme för det professionella omdömet.

Förväntningarna på ökad öppenhet och kommunikation stiger hela tiden. På samma sätt som det i dag lämnas mer information om styrelsearbetet i främst större företag måste morgondagens revisor öppna den svarta lådan och berätta det som marknaden och olika intressenter faktiskt vill veta.

Branschen förväntas beträda ny terräng och utnyttja sin kompetens och sina arbetsmetoder på nya marknader. ”The audit society” är ju så mycket mer än siffror. Den offentliga sektorns successiva omdaning är ett exempel där branschen i än större utsträckning kan bidra på områden som redovisning av kvalitet, styrning och uppföljning. Redovisning och granskning av hållbarhet är också ett område där branschen kan göra stor nytta för näringsliv och samhälle.

när förändringens vindar blåser kan man välja mellan att bygga väderkvarnar eller vindskydd. Jag vet inte hur du reagerar inför beskrivningen av branschens resa, men för mig är valet enkelt. Vi ska ta tillvara de möjligheter som förändring alltid innebär. Och för den som är aktiv är möjligheterna alltid större än utmaningarna.

Branschen har alltid varit bra på att utveckla nya tjänster och erbjudanden. Men den här gången är det annorlunda. Jag tror att förändringarna är så stora och genomgripande att vi måste finna nya sätt att utveckla branschen. Vi måste våga vara innovativa och kunna pröva nya grepp. Här utmanas branschens internationella branschorgan och självfallet också FAR. Byråerna och deras ledningar måste också ta ut ny kurs. Detsamma gäller egentligen alla som arbetar i branschen. Och som vanligt gäller att den som först kliver på tåget ofta behåller ett försprång.

nu fortsätter resan. Och jag tänker återkomma här i Balans med reflektioner vid de olika hållplatserna. Jag hoppas att du vill följa med på en mycket spännande färd.

Dan Brännström är FAR:s generalsekreterare.