Innehåll

På något sätt kändes det som att den intensiva veckan aldrig ville ta slut. Men så kallas ju Rom för ”Den eviga staden”, och det var där som branschens världskongress – World Congress of Accountants 2014 – hölls i mitten av november med uppemot 4.000 deltagare från 140 länder.

Under världskongresserna diskuteras branschens hetaste frågor och vägval. Årets tema ”Learning from the past, building the future” kändes extra spännande med tanke på vår framtidsstudie och det förändringsarbete som många svenska byråer nu genomför för att skapa sin egen framtid.

Jag har för övrigt svårt att tänka mig en bättre inramning för det temat. Med sina otaliga ruiner påminner Rom om flydda tider. Samtidigt är det en modern storstad som sjuder av liv och som lockar besökare från hela världen. Alla vägar tycks faktiskt bära till Rom. Att påve Franciskus dessutom beviljade branschen audiens blev till en oslagbar final.

Om branschen ska kunna återta platsen i förarsätet, där ju politikerna nu trängs, och ta ansvar för sin utveckling och bygga sin framtid är det faktiskt nödvändigt att vi träffas över gränserna och gemensamt tar ut färdriktningen. För framtiden blir inte som vi tror utan vad vi gör den till. En av paneldeltagarna pekade obarmhärtigt på alternativen: ”make history” eller ”made by history”.

Seminarierna under kongressen erbjöd en bred meny om frågor som redovisning, revision och finansiering i mindre företag men också om hur revisionsutskottets roll i större företag förändras. Den nya revisionsberättelsen, som publiceras i januari 2015, var ett annat populärt ämne. För att inte tala om offentlig redovisning som ju är så avgörande för världsekonomin. Jag valde att även gå på seminarier om framtidens redovisning – integrerad rapportering.

I ett seminarium presenterade norske kollegan Per Hanstad det nordiska arbetet med att ta fram en ny standard för revision i mindre företag. Det möttes av en spontan applåd och efteråt var intresset stort från många håll runt vår jord. För det är hög tid att differentiera revisionen och anpassa den till företag av olika storlek och komplexitet.

Att revisorn i företag av allmänt intresse ska öppna ”svarta lådan” och berätta mer i den nya revisionsberättelsen mottogs positivt. Här kunde britterna, som har tjuvstartat, visa på positiv respons från marknaden. Revisionsberättelsens läsvärde ökar om det alltid finns företagsspecifika kommentarer. Att revisorn blir mer transparent gör också att företagens rapportering och riskhantering förbättras. Så tror i alla fall många.

Men det som dröjer sig kvar allra starkast är diskussionerna om framtidens redovisning – integrerad rapportering. Det var under kongressen i Kuala Lumpur 2010 som jag först hörde om tankarna på integrerad rapportering. Behovet ökar nu att finna ett sätt att i både små och stora företag integrera den finansiella rapporteringen med annan information så att det går att förstå hur företaget hållbart kan skapa värde. Pilotföretagen säger att en förutsättning är en annorlunda och integrerad styrning av företaget.

I Rom fick vi bevis på hur den integrerade rapporteringen vinner terräng. Det var också uppmuntrande att höra hur ett företag kunde gå från en årsredovisning på 660 sidor(!) till en integrerad rapport på 55 sidor.

Ett företags redovisning ska inte bara vara korrekt utan också begriplig och användbar. På den punkten konstaterades att branschen proaktivt måste medverka till att finansiella rapporter verkligen blir bra beslutsunderlag. Här fladdrade mina tankar till vårt arbete med att utveckla redovisningen för de svenska bostadsrättsföreningarna.

Den som vill köpa en bostadsrätt har rätt att förvänta sig att årsredovisningen är ett bra beslutsunderlag. Varför ska den annars ligga framme på visningen?

Det går alltid att önska mer, men jag tycker att den globala branschen har blivit öppen för förnyelse och innovation. Det bådar gott och stärker min framtidstro. Att påven dessutom har välsignat oss kan bara vara en fördel.

Dan Brännström är FAR:s generalsekreterare.