Innehåll

Han tog in PR-tänket i politiken. Nu vänder Per Schlingmann på steken och menar att företagen har mycket att lära av politiska partier. För att stärka förtroendet behöver revisions- och rådgivningsbranschen frontfigurer som vågar synas.

Vad består förtroende av och hur skapas det?

– Den enkla synen på förtroende är att man har ärliga avsikter och håller vad man lovar. Förtroende handlar mycket om förväntningar – ju högre förväntningar man lyckas skapa, desto viktigare att möta dem. Transparens och öppenhet är andra faktorer som påverkar förtroende. Förtroende är i dag väldigt kopplat till individer, vilket politiken är ett bra exempel på.

Vad kan revisionsbyråer lära av politiska partier?

– Medan politiken personifierar frågor genom att lyfta fram individer, har företag en tendens att gömma sig bakom varumärken eller branscher. Jag tror att företagen i allmänhet och revisions- och rådgivningsbranschen i synnerhet, måste börja gestaltas av individer. En annan sak som företag behöver lära sig av politiska partier är att ha ett bredare samhällsperspektiv på sin verksamhet.

Hur kan revisions- och rådgivningsbranschen bli relevant?

– När man definierar sin verksamhet ur ett samhällsperspektiv berättar man inte bara vad man gör, utan varför finns till, det vill säga vilken nytta man gör i samhället. Revisions- och rådgivningsbranschen har genomgått en stor förändring där fokus flyttats från kontroll till proaktiv rådgivning. Bilden av revisorn stämmer inte längre med verkligheten vilket skapar ett förväntningsgap. Branschen bör fundera på hur revisionsbegreppet kan göras aktuellt och vad det står för i dag.

Vad utmärker personer med högt förtroendekapital?

– Ett ord som ofta återkommer i förtroendeforskning är autenticitet, det vill säga äkthet. Exempel på politiker som har detta är Alf Svensson, Gudrun Schyman och Carl Bildt. De är kontroversiella personer, men har högt förtroende därför att de upplevs äkta.

Hur förvaltar man sitt förtroendekapital?

– Det tuffa men glädjande när det gäller förtroende är att det byggs upp över tid och att det går tillbaka på vad man gör. Det handlar om:

  1. att agera

  2. att skapa förväntningar och infria dem

  3. att arbeta långsiktigt

  4. att gestalta sin verksamhet genom individer

Rakel Lennartsson

FAKTA:

Per Schlingmann

Ålder: 43 år

Aktuell: Som fristående konsult och talare på ett av FAR:s förtroendeseminarium i februari. Driver sedan efter sommaren 2013 egna firman Per Schlingmann AB där han slår mynt av sina erfarenheter och insikter från åren som partisekreterare och kommunikationsstrateg inom Moderaterna.