Innehåll

Det som började som en molande oro har Göran Johansson vänt till något positivt. Nu ser han fram emot de förändringar som väntar branschen.

– I början kan det vara svårt att se förändringar som något positivt. Men jag har tagit plats i förarsätet och nu tycker jag att det ska bli riktigt spännande. Det gäller att skapa en känsla av att kunna påverka, säger Göran Johansson.

De mest betydelsefulla slutsatserna i framtidsstudien menar han är att revision är på väg ned och att rådgivarna tar makten i branschen. Och han har en konkret plan för att möta utmaningarna. Ambitionen är att under 2014 skapa ett nätverk med 5–7 olika mindre byråer.

– Nätverket ska fungera som en plattform för att kunna erbjuda en myriad av tjänster, beroende på vilket behov företaget har. Det handlar om tjänster inom finansiell rapportering, rådgivning, bestyrkandeuppdrag, utbildning och liknande. Och den inom nätverket som utför tjänsten bäst ska göra det. Tillsammans ska vi bygga processer och erbjuda effektiva lösningar och skapa ett alternativ till Big 4.

I grunden handlar det om att ta plats på den nya spelplanen för revisions- och rådgivningsbranschen som beskrivs i framtidsstudien, där revisionen alltså utgör en allt mindre del.

– Vi måste anpassa oss efter den nya situationen. Av de nystartade bolagen är det en klar majoritet som väljer att inte ha revision. Säg att revisionsplikten i framtiden endast omfattar publika bolag. Det skulle leda till att ännu färre företag vill ha revision och då uppstår ett behov av alternativa tjänster och nya aktörer kommer att slå sig in på marknaden och konkurrensen skulle alltså öka. Och dessa aktörer finns inte bara i samma kvarter utan i hela världen.

Göran Johansson menar att utmaningarna som beskrivs i FAR:s framtidsstudie ställer ökade krav på revisorn, inte minst när det gäller att verkligen förstå företagens verksamhet.

– För att kunna leverera relevanta tjänster i framtiden måste vi bli bättre på att fråga kunderna vad de vill ha, till exempel mer analys. Om vi levererar de tjänster de verkligen behöver kommer vi att vara relevanta.

Här kommer Göran Johansson in på en annan viktig fråga: kontakten med kunden. Hur ofta träffar revisorn eller konsulten kunden personligen?, frågar han retoriskt.

– Jag ser en fara i att sitta för mycket bakom datorskärmen. Vi måste ut på företagen, se och uppleva kundens miljö. Först då kan vi verkligen förstå kundens betingelser och skapa värdefulla kundupplevelser.

En annan framgångsfaktor är en tydlig kommunikation med kunden. Göran Johansson ger ett exempel:

– Det kan handla om en situation där kundfordringarna växer, att företaget helt enkelt inte får betalt. Då gäller det att kommunicera allvaret i situationen. Om problemen fortgår måste man se till att kunden blir tuffare, exempelvis genom att skicka ut avbetalningsplaner till kunderna. Då har man presenterat en lösning som förhoppningsvis leder till att kunden får in pengar, och kunden har fått en värdefull kundupplevelse.

Effektiva processer är ett måste för att klara framtidens utmaningar, menar Göran Johansson. Och han menar att ISA (International Standards on Auditing) är till stor hjälp.

– Många tycker att ISA är komplicerat, men det är värt att kämpa för att sätta sig in i ISA. Visst är det svårt, men det är viktigt för att tänka strukturerat. Det måste finnas en röd tråd i arbetet.

Framtidsutmaningarna är tuffa. Och de borde diskuteras mer i branschen, enligt Göran Johansson.

– Tyvärr tror jag många tycker att 2025 känns så långt bort. Men man har mycket att vinna på att ta sig tid att lyfta blicken. Framtidsstudien är till jättestor hjälp, men sedan måste ju varje individ engagera sig och ta ansvar för sin situation. Annars är det omöjligt att överleva på sikt, hur mycket FAR än gör för att stötta medlemmarna.

Göran Johansson är 56 år och en given fråga är: Är du fortfarande en spelare på planen år 2025?

– Jag har ett tydligt exitperspektiv, på 5–7 års sikt. Mitt mål är att kunna bygga ett processystem som gör byrån intressant att köpa. Det är en jättespännande utmaning!

Pernilla Halling

Fakta:

Göran Johansson Revisionsbyrå i Nacka Strand AB

Bolaget är moderbolag i en koncern som består av: Nacka Strand Redovisningsbyrå AB, Ove Olofsson revisionsbyrå AB, SWE GAAP IFRS CONSULTANTS AB. Samtliga bolag är verksamma inom revision och utbildning.

Antal anställda: 2

Omsättning: 3.306.844 kronor (2012/2013)