Innehåll

Regeringen planerar för nya åtstramningar av 3:12-reglerna. Det framkommer i det tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag som regeringen beslutade om i januari. Syftet är att förhindra ytterligare skattedriven inkomstomvandling.

Sedan den stora skattereformen för 25 år sedan har spänningarna mellan beskattning av arbetsinkomst och kapitalinkomst ökat, enligt regeringen. Därför har den beslutat att utöka översynen av 3:12-reglerna. Nyheten var aviserad i höstbudgeten, men tilläggsdirektivets omfattning och ansats kom som en överraskning för branschens skatteexperter.

– Vi förväntade oss en mindre översyn som skulle lösa ett fåtal problem i positiv anda. Nu får vi i stället en stor utredning som ska lösa många problem i restriktiv anda, säger Gunnar Thuresson, skatteexpert på KPMG och ordförande i FAR:s skattesektion.

Hans Peter Larsson, skatteexpert på PwC, instämmer:

– Med tilläggsdirektivet blir utredningen tio gånger större än den ursprungligen var, säger han.

Annika Fritsch är skatteexpert på Företagarna och expert i den aktuella utredningen, som nu fått förlängt uppdrag till 1 september 2016.

– Det är en genomgripande översyn vi nu ska ta oss an och det är klart att man kan känna en oro över att klockan ska vridas tillbaka till 1990 och den misstro mot företagare som fanns när 3:12-reglerna utformades, säger hon.

Från början var regelverket närmast att likna vid en stopplagstiftning med mycket begränsad möjlighet till kapitalbeskattad utdelning. Sedan har regelverket lättats upp och stramats åt i omgångar, senast av den förra regeringen under med finansminister Anders Borg (M) i spetsen. Men nu vill alltså hans efterträdare Magdalena Andersson (S) göra en total översyn av regelverket, vilket skapar stor oro.

– Ett par timmar innan tilläggsdirektivet kom satt jag med ett par kunder och planerade för deras generationsskifte. Nu måste jag berätta för dem att vi inte vet hur villkoren kommer att se ut när det väl blir aktuellt, säger Hans Peter Larsson.

– Var kommer de häftiga kastvindarna ifrån? Nödvändig översyn borde ha kunnat göras i 2013 års reformering när man hade ångan uppe, säger Gunnar Thuresson.

Annika Fritsch är också oroad för hur detta kommer att slå mot företagen.

– Fyra av fem jobb skapas i små företag. Jag lovar att kämpa för att förslagen ska bli så företagsvänliga som möjligt och peka på vilka negativa konsekvenser en skärpning kan få för företagande och sysselsättning, säger Annika Fritsch.

Att det är frågan om åtstramningar är däremot klart då regeringens direktiv till utredningen är att förslagen ”sammantaget inte ska medföra minskade utan ökade skatteintäkter”.

Rakel Lennartsson