Innehåll

Från galen idé till exportsuccé. Revisionsprogrammet Descartes är världsunikt. Bakom framgången ligger FAR:s norska systerorganisation Den norske Revisorforening (DnR).

Descartes, döpt efter den franska 1600-talsfilosofen René Descartes som myntade uttrycket ”Jag tänker, alltså är jag”, gör just detta – tvingar användaren att tänka. Eller, om man vill, tvingar revisorn att vara revisor. Det vill säga, tänka själva utifrån väsentlighet och risk och använda sitt professionella omdöme snarare än kryssa sig igenom långa formulär av säkerhetsfrågor, så kallad box ticking.

– Uttrycket box ticking kommer från att de konventionella programmen ofta är uppbyggda som checklistor. Vi har medvetet arbetat för att undvika det. I Descartes tvingas man skriva vad man har gjort i stället för att klicka i en ruta, säger Kai Morten Hagen, som är ämnesansvarig för revision på DnR.

Tillsammans med externa konsulter inom programmering projektleder han utvecklingen av Descartes, som en del av sin tjänst på Revisorforeningen.

De stora revisionsbyråernas program utgår ofta från de största företagens behov och krav, enligt Kai Morten Hagen. Det innebär att checklistorna blir onödigt långa – i vissa fall är upp till 90 procent av informationen inte relevant för den kund du arbetar med. Därför har DnR i utvecklingen av Descartes utgått från ett litet företag. Därefter har man sett till att programmet är skalbart så att det också går att använda på de allra största kunderna.

Anne Grethe Wirum, revisor på SLM Revisjon, kan intyga att det fungerar.

– Du bestämmer själv graden av komplexitet och programmet växer med revisionsrisken. Jag använder det på allt från småföretag till stora företag av allmänt intresse där vi arbetar i team med tre-fyra personer eller flera, säger hon.

Teamarbetet underlättas ytterligare sedan den nya webbaserade versionen Descartes 4.0 lanserades i juni. Anne Grethe Wirum berättar entusiastiskt hur hennes byrå nu arbetar helt papperslöst. Alla anställda har en handskanner som de har med sig ut till kunden för att skanna in viktiga dokument som de inte kan få på mejl. Byrån har också sett till att medarbetarna har två skärmar vid sina arbetsplatser. Det effektiviserar arbetet nu när Descartes ersätter böcker och annan dokumentation – allt finns i programmet och är tillgängligt överallt via internet.

– Den webbaserade versionen har också förenklat arbetet med uppdateringar och support. Så fort vi gör en uppdatering får alla användare tillgång till den omedelbart utan att behöva göra nya installationer, säger Kai Morten Hagen.

Användarna känner sig också trygga med att de alltid är uppdaterade med den senaste versionen av regler och krav.

– Descartes kan på så vis fungera som en nyhetsförmedlare, du blir uppmärksammad men det innebär inte att du kan sluta läsa tidningar och böcker. Du måste fortfarande ha teorin, säger Anne Grethe Wirum.

Det som i dag låter som en fantastisk framgångssaga, var från början ett ganska chansartat projekt.

– Vi är den enda revisorsföreningen i världen som har gjort det här och för många är det helt obegripligt att vi kunde göra det. Det blir ofta en diskussion om huruvida det här ligger i vårt uppdrag och det kan man ju ifrågasätta. Men jag har hela tiden kopplat utvecklingen av Descartes till vårt kvalitetsarbete. Och att Revisorforeningen ska arbeta för att norska revisorer håller hög kvalitet är ju oomtvistligt, säger Per Hanstad, vd för Den norske Revisorforening.

Sedan tillägger han:

– Men jag är osäker på om styrelsen hade beslutat att lansera projektet om de hade förstått hur mycket arbete det skulle bli.

Snart två decennier senare haglar berömmet över Revisorforeningen. Den norska finansinspektionen, som sköter tillsynen över revisorer, har köpt åtta licenser att använda i sitt tillsynsarbete och en rad organisationer i olika delar av världen har visat intresse för Descartes.

– I USA säger de att det inte finns någon motsvarighet till Descartes någon annanstans i världen och Världsbanken har gjort en oberoende studie där de kommit fram till att Descartes är världens bästa revisionsprogram. Vi har haft diskussioner och telefonmöten om export till så skilda länder som Pakistan, Georgien, USA, Finland, Polen och Mexico, säger Per Hanstad.

Efter 16 till 17 år på marknaden ser investeringen ut att betala sig med råge. Initialt fick medlemmarna bekosta satsningen. Däremot har de aldrig behövt subventionera priset utan programvaran betalas helt och hållet av användarna.

Rakel Lennartsson