Innehåll

Balans nr 10 2016

3:12-utredningen: Slopat fyraprocentskrav

Att fyraprocentsregeln föreslås slopas i 3:12-utredningen gör att delägare i revisions- och advokatbyråer hamnar bland vinnarna. Men samtidigt har förslaget fått mycket kritik då det innebär skattehöjningar för ägarna.

De så kallade 3:12-reglerna är ständigt omdiskuterade. Reglerna infördes på 1990-talet i syfte att se till att arbetsinkomster beskattades som just arbetsinkomster och inte omvandlades till inkomst av kapital. Under 25 års tid har frågan vad som är en rimlig avkastning på satsat kapital, tid och risk i fåmansföretag diskuterats. 3:12-reglerna har då och då förändrats och 2014, samt genom ett tilläggsdirektiv 2015, gav regeringen en utredare i uppdrag att se över reglerna.

Reglerna hade blivit för generösa, och öppnat för en icke avsedd omvandling av arbetsinkomst till kapitalinkomst. Samtidigt hade framvuxen praxis gjort att generationsskiften beskattades hårdare än externa avyttringar av fåmansföretag.

3 november överlämnades utredningen Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75) till finansminister Magdalena Andersson. De föreslagna reglerna är tänkta att träda i kraft 1 januari 2018, och ska då tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter 31 december 2017. Om det ska bli möjlighet måste en proposition läggas fram senast nästa höst, så att riksdagen kan fatta beslut om de nya reglerna före årsskiftet.

Utredningen är nu på remiss hos ett femtiotal instanser, bland annat Svenskt Näringsliv, Småföretagarnas riksförbund, Regelrådet och FAR. Senast fredagen 10 februari 2017 ska remissvaren skickas in till finansdepartementet.

– Det är en lång väg kvar innan förslaget blir verklighet och frågan är om det kommer att gå igenom i sin helhet. Det har redan mötts av en hel del kritik, konstaterar Stefan Asklöf.

Bland annat har företagarorganisationerna reagerat på att skatten höjs om förslaget blir verklighet. Att beskattningen inom gränsbeloppet föreslås höjd till 25 procent innebär att den totala skattebelastningen – bolagsskatt och kapitalskatt – av ett ägaruttag inom gränsbeloppet ökar från 37,6 till 41,5 procent.

FAR har tidigare varit positiv till att de begränsningar som infördes i den senaste 3:12-reformen 2013 ses över. Framför allt har kritik riktats mot kapitalandelskravet på fyra procent, och de kännbara effekter regeln fått för partnerorganisationer som revisions- och advokatbyråer.

– Det nya förslaget är generellt en försämring för landets entreprenörer. Den skadliga fyraprocentströskeln tas bort, men det är oklart om de nya reglerna leder till likvärdiga konkurrensvillkor för små och stora företag i samma bransch, kommenterar Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare.

Charlotta Marténg

Roger Zinders på Zinders Skatt och Stefan Asklöf på Deloitte har analyserat 3:12-utredningens förslag. Här är de viktigaste förändringarna:

 • Skattesatsen på kapitalbeskattat ägaruttag inom gränsbeloppet ökar från 20 till 25 procent. Samtidigt minskar den från 20 till 25 procent på kapitalbeskattat ägaruttag som överskrider takbeloppet i tjänst.

 • Förenklingsregeln ändras. I dag kan en utdelning upp till 2,75 inkomstbasbelopp beskattas som kapitalinkomst. Nivån sänks till 1,75 inkomstbasbelopp. Summan minskar från 169.125 kronor till 107.625 kronor (beräknat utifrån 2017 års inkomstbasbelopp 61.500 kronor).

 • Kravet på att en delägare måste äga minst fyra procent för att få tillämpa reglerna om lönebaserat utrymme tas bort.

 • Å andra sidan återinförs en trappa för beräkning av lönebaserat utrymme, såsom reglerna såg ut före 2014. Trappan försämras också jämfört med tidigare på så sätt att beräkning ska ske i tre nivåer – 10, 25 och 50 procent – beroende på löneunderlagets storlek.

 • Beräkningsmetoden för lönebaserat utrymme föreslås ”individualiseras”. Det innebär att den hittills traditionella ordningen, det vill säga att trappan (före 2014) tillämpas på hela löneunderlaget och fördelningen utifrån ägarandel sker därefter, ersätts med den omvända ordningen. Utredarens förslag innebär att löneunderlaget först fördelas utifrån ägarandel och därefter tillämpas trappan på andelsägarens individuella löneunderlag. En avsevärt större andel av andelsägarens löneunderlag hamnar således på de lägre trappstegen.

 • Samtidigt höjs löneuttagskravet för att få använda reglerna om lönebaserat utrymme, även om det föreslagna tillägget ”fem procent av andelsägarens löneunderlag” i stället för dagens ”fem procent av totala lönesumman” minskar det som av många uppfattas som en försämring.

 • Särskilda regler för generationsskiften införs. Undantagsregeln innebär att beskattningen inte påverkas av om försäljningen sker till någon inom familjen (med undantag för andelsägarens make) eller någon utomstående.

Charlotta Marténg

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...