Innehåll

Balans nr 10 2016

Fem år med auktorisation av skatterådgivare

Fem år har gått sedan titeln auktoriserad skatterådgivare infördes. 54 examinationer senare konstaterar Peter Linder, ordförande i auktorisationsnämnden, att auktorisationen ligger rätt i tiden.

När FAR:s skattesektion började formera sig för cirka tio år sedan var syftet att erbjuda skatterådgivarna en tydlig yrkesidentitet. De befann sig i gränslandet mellan revisorer och advokater, men utan någon egen, skyddad titel.

Framför allt unga skatterådgivare efterfrågar en tydlig yrkesidentitet och tillhörighet, berättar Peter Linder.

– Jag upplever att det finns ett stort intresse hos de unga skatterådgivarna. Det är också därför som vi är angelägna om att hålla ribban på en relativt hög nivå, så att auktorisationen faktiskt är värd någonting, säger han.

Den första examinationen ägde rum i juni 2012, dessförinnan gällde övergångsregler. Sedan dess har ytterligare 55 prövningar skett, varav 47 gett godkänt resultat och 9 underkänt. Peter Linder tycker att ribban ligger lagom högt nu.

– Jag tror att alla som examinerades det första året blev godkända. Därefter gjorde vi om provet och nu har vi hittat en bra nivå med tydliga krav på att man i diskussionen tydligt ska kunna visa på väsentliga aspekter av etikreglerna och vilka effekter de får i praktiken.

Oberoendet och tystnadsplikten är de regler som, enligt Peter Linder, tycks vara svårast att ta till sig. Erfarenhet i yrket är därmed en avgörande faktor för hur väl kandidaten lyckas föra ett resonemang kring dessa.

– Många som går upp för examination har precis uppfyllt femårskravet på yrkesverksamhet och har ännu inte riktigt kommit i kontakt med etikfrågorna ur ett verklighetsperspektiv. Vi ser ett visst mönster att de som har arbetat i stora globala team långt ned i strukturen där andra personer hanterar kontakten med kunden har svårare att klara proven, säger Peter Linder.

En slutsats man kan dra är att en god förberedelse för auktorisationen kan vara att försöka skaffa sig erfarenhet av att arbeta nära den kundansvariga rådgivaren.

Därutöver måste kandidaten uppfylla formella krav som framgår av faktarutan härintill. Examinationstillfällen erbjuds fyra gånger om året och varje tillfälle tar två timmar – en timme för inläsning på fiktiva fall och en timme för diskussion med examinatorerna. Processen administreras och genomförs av auktorisationsnämnden som består av sex ledamöter och fyra suppleanter.

Till skillnad från revisorsexamen prövar skatterådgivarexamen inte materiell kunskap utan är helt och hållet inriktad på yrkesetiken. Och tiden har gett FAR rätt. Sedan auktorisationen infördes har diskussionen kring rådgivaransvar och skattemoral tilltagit.

I våras kallades FAR:s ordförande och generalsekreterare till finansminister Magdalena Andersson för en diskussion om branschens ansvar, i kölvattnet av Panama Papers.

– Vår verksamhet har blivit allt mer ifrågasatt och då är auktorisationen en viktig kvalitetsstämpel. Att kunna berätta om den för finansministern var en bra sak, men vi ser också att auktorisationen som kvalitetsstämpel efterfrågas av både medarbetare och kunder, säger Peter Linder.

Även om kunderna ännu inte börjat efterfråga auktorisationen i exempelvis offerter ser han en tveklös trend när det gäller krav på allt ifrån jämställda team till att skatt börjar betraktas som en hållbarhetsfråga.

Rakel Lennartsson

Fakta:

FAR:s skattesektion

2005

FAR:s skattesektion bildas.

2011

Titeln auktoriserad skatterådgivare införs genom övergångsregler.

2012

Första auktorisationen av skatterådgivare genom examination.

Minimikrav för att bli auktoriserad skatterådgivare:

akademisk examen, fem års yrkeserfarenhet, diplom från FAR:s skattesektions kurs i yrkesetik, fyra referenser och godkänd examination.

Internationella förebilder:

Steuerberater i Tyskland och Certified Tax Advisor, CTA, i Storbritannien.

Kursen i yrkesetik för skatterådgivare går en gång om året i mars.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...