Innehåll

Redovisning och revision är temat i det kommande numret av tidskriften Organisation & Samhälle. Jan Marton, Emmeli Runesson, Peter Öhman är några av de medverkande skribenterna.

Organisation & Samhälle är en företagsekonomisk ämnestidskrift med fokus på aktuella ämnen i samhällsdebatten. Tidskriften ges ut av FEKIS, Föreningen Företagsekonomi i Sverige, och i maj har föreningen valt att låta redovisning och revision vara numrets tema. Artiklarna är skrivna av forskare och lärare inom ämnet företagsekonomi vid Sveriges högskolor och universitet, och knyter an till aktuella teman i forskning och samhällsdebatt.

Idén bakom tidskriften är att belysa viktiga samhällsfrågor utifrån företagsekonomiska kunskaper och forskningsrön. Föreningen som ger ut tidskriften konstaterar att företagsekonomers perspektiv och kunskaper behövs i samhällsdebatten.

”Det moderna samhället är i högsta grad ett organisationssamhälle där olika slags organisationer är både extremt vanliga och dessutom mycket betydelsefulla. Svensk företagsekonomi står för både breda och djupa kunskaper om hur organisationer fungerar, till exempel hur de struktureras och styrs, deras relationer till marknader och hur de redovisar sin verksamhet och ekonomi. Sådana kunskaper är centrala för att förstå många viktiga samhällsproblem.” skriver FEKIS på sin hemsida.

I det temanummer som nu kommer ut skriver bland andra Peter Öhman om ”Den problematiska revisionen, Jan Marton & Emmeli Runesson skriver om ”Redovisningens skuld i Europas finansiella kris” och Niklas Sandell, Henrik Rahm och Peter Svensson skriver om ”Räkna med språk: Årsredovisningens vardagsspråk”.

Charlotta Marténg

Målgruppen för tidskriften är såväl forskare som allmänheten och Organisation & Samhälle går att läsa kostnadsfritt via www.org-sam.se/ eller www.fekis.se.