Innehåll

Balans nr 5 2016

Debattpanelen – tycker till om EU:s revisionspaket

Hamish Mabon, revisor, vd, EY Sverige

Magnus Larsson, skatterådgivare, Deloitte

Lena Möllerström Nording, revisor, styrelseordförande, Grant Thornton

Efter drygt fem år är det snart klart, hur ser du på processen?

– Visst kan fem år uppfattas som en lång tid för att få klart normgivningen, men jag har respekt för komplexiteten i frågeställningarna som man har för avsikt att adressera. Det jag har mest svårt för är den ”diskriminering” som finansiella företag utsatts för, det vill säga då de fråntagits möjligheten att förlänga med tio år efter genomförd upphandling. Jag är oförstående till denna specialregel.

– Som vanligt är det en lång och mödosam process. Men jag har ju haft nöjet att följa den på relativt nära håll och jag måste säga att FAR:s företrädare har gjort ett digert jobb och troligen påverkat resultatet på ett markant sätt. Utan FAR:s medverkan och engagemang hade det kunnat bli ännu värre.

– Det har varit en väldigt lång process och en långdragen utredning där det känns som att olika intressenter från början stått väldigt lång ifrån varandra i olika frågor. FAR, med Helene Agélii i spetsen, har drivit viktiga frågor för branschen och försökt att få förståelse för effekten av alltför stränga regler, vilket har påverkat det slutligt framlagda förslaget på flera områden.

Hur påverkas din yrkesroll av de nya reglerna för revisorer och revision?

– Jag förväntar mig en ganska drastisk förändring under de närmaste fem åren, det vill säga under den period då flertalet bolag förväntas byta. En icke oansenlig del av min tid lär gå åt till offerter, extra arbetsinsatser vid övertagande av nya revisionsuppdrag samt arbete med att lämna över uppdrag till andra. Därefter förväntar jag mig att det hela normaliseras.

– Det har redan påverkat mig, då många klienter redan börjat agera. Visserligen medger den nya lagstiftningen att jag skulle kunna göra mycket av det jag gjort tidigare. Men många klienter väljer ändå att separera revisionen från rådgivningen för att slippa ge sig in i bedömningar och få eventuell kritik eller frågor på detta.

– Våra kunder är framför allt ägarledda företag, men vi har också ett flertal börsbolag, statliga och finansiella bolag, där vi påverkas av de nya reglerna. Det kommer bland annat att krävas betydligt mer arbete att utforma en revisionsberättelse, då den kommer att vara mer företagsspecifik. Revisorsnämndens utökade mandat med möjlighet att utdöma sanktionsavgifter påverkar också självklart.

Tror du att detta kan stärka förtroendet för branschen?

– Jag hoppas genuint att det blir så att vårt upplevda oberoende (”indepence in appearance”) stärks, det vill säga att en lagstiftad maxperiod reducerar irritationen över obegränsade mandatperioder. Inte minst i kombination med det nya taket på tilläggstjänster känns det som att en viss förbättring borde kunna åstadkommas.

– Rätt hanterat kan det säkert det. Men jag tror inte det är dessa åtgärder som gör det. Utan det är hur vi i vårt dagliga värv agerar.

– Till viss del genom att vi troligen kommer att ge mer information i revisionsberättelsen och därmed också bli tydligare med vad vi gjort. Det är viktigt för revisionsbranschen att det faktiska och synbara oberoendet stärks ytterligare, vilket bidrar till ett ökat förtroende för branschen. Vi måste stärka vårt förtroende hos våra kunder genom att bli mer tydliga med vad vi gör och varför.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...