Innehåll

På revisionsbyrån Deskjockeys har man länge varit medveten om de positiva aspekterna av mindfulness. Nu har ägarna infört övningar på arbetstid.

Det finns många igenkänningsfaktorer mellan arbetsuppgifterna i branschen och mindfulness. Som redovisningskonsult och revisor strävar man efter fokus och balans. Det gör vi även i övningarna jag lär ut, säger Annilie Pettersson, redovisningskonsult och mindfulness-instruktör på Deskjockeys.

Inom det svenska näringslivet har mindfulness slagit stort på senare år. Nyligen skrev Veckans Affärer hur användarna av medvetenhetsträning refererar till att det leder till större samarbetsförmåga, stärkt social arbetsmiljö, skickligare beslutsfattande och förhöjd hållbarhet på företagen.

För Annilie Pettersson är begreppet mindfulness, icke-dömande medveten närvaro, ett sätt att leva. Med en bakgrund som yogalärare, terapeut och ekonomichef på en yogastudio har hon lyckats kombinera sina stora intressen.

När hon föreslog att Deskjockeys skulle bekosta hennes utbildning i mindfulness mot att hon skulle hålla en åttaveckorskurs för företagets 25 anställda nappade ägarna Hanna och Peter Rexhammar samt operativa chefen Jonny Boström direkt.

– Det är höga krav på våra anställda. Företaget växer kraftigt med stundtals oklara ansvarsområden och det är en orolig tid i branschen med mycket förändringar. Det kan leda till funderingar som ”vad är mitt jobb egentligen?”. Mindfulness hjälper både mig som chef och de anställda att hantera den här stressen. Ett verktyg för att acceptera situationen och hitta ett inre lugn, säger Jonny Boström.

Vi träffas i Deskjockeys lokaler vid Karlaplan i Stockholm. Här har de anställda två timmars övningar ledda av Annilie Pettersson varje onsdag fram till slutet av oktober. En grupp går på förmiddagen och en grupp på eftermiddagen. För Jonny Boström är de positiva sidorna givna.

– Man lär sig reflektera mer och hitta verktyg inför olika situationer. Med mindfulness blir man mer fokuserad och lyhörd inför ett viktigt möte med en kund. Det kan exempelvis också hjälpa mig att bli mer närvarande och utan att döma ta emot information från en kund som tycker att vi har gjort fel. Dialogen med kunden blir därför mer konstruktiv.

Annilie Pettersson hänvisar till att det numera finns gedigen forskning i mindfulness och att det kan ha bidragit till att utövandet har blivit mer rumsrent i Sverige.

– Jag tror att vi i framtiden kommer att se mer av hur företag använder avslappningsövningar som ett sätt att ta hand om sin personal, säger hon.

Sofia Hadjipetri Glantz