Innehåll

En kvalificerad revisor förutsätts känna till och följa Revisorsnämndens praxis. Men att ta del av alla nya disciplinärenden kan ta tid. Nu finns de senaste årens ärenden sammanställda i en nyutkommen bok.

I Revisorsnämndens praxis har auktoriserade revisorerna Bertil Oppenheimer och John Osser sammanställt Revisorsnämndens (RN) ärenden under perioden december 2012 till och med juni 2016. Totalt har 145 disciplinärenden studerats. Även två äldre vägledande disciplinärenden finns med. I en bilaga finns en sammanställning av vilka brister som RN har upptäckt. Till de vanligare hör bristfällig dokumentation och undermåliga revisionsbevis.

Bertil Oppenheimer anser att revisorsyrket har blivit tuffare, med fler lagar och regler att hålla reda på och ökade krav med ett allt snabbare arbetstempo. Dessutom har RN blivit hårdare mot revisorerna, menar han.

Varför har ni skrivit boken?

– RN förutsätter att vi revisorer tar del av disciplinärenden via RN:s hemsida. Men vem har tid med det med dagens arbetstempo? Vår förhoppning är därför att boken ska fungera som en uppslagsbok, för kollegor i branschen men även för jurister med anknytning till branschen, säger Bertil Oppenheimer.

Ni skriver att effekten av RN:s allvarliga disciplinära påföljder inte ska underskattas. Vad menar ni?

– Kunderna kan reagera negativt och det kan krävas förklaringar. Det kan också bli näst intill omöjligt att bli vald till revisor i ett noterat bolag eftersom så kallade market makers bevakar revisorerna. Jag valde självmant att hoppa av ett av mina spännande tillväxtföretag inför en börsintroduktion av det skälet, men lyckades i stället rekommendera en erfaren kollega att överta huvudansvaret för uppdraget.

Du har själv fått två varningar av RN. Hur har det påverkat dig?

– Det har varit oerhört påfrestande, en mardröm. Första gången var det nog nära att jag förlorade jobbet som revisor om jag ska tolka RN:s skrivning rätt. En varning är ett starkt ifrågasättande av den professionella yrkesutövningen. Andra gången var det en fråga om bristande oberoende när jag, som bolagets revisor enligt villkoren i ett upprättat aktieägaravtal, hade gjort en substansvärdering i ett litet icke-noterat förlusttyngt företag.

Boken belyser även hur varningar kan utnyttjas som bas för att stämma revisorn. Något som hände Bertil Oppenheimer för runt tio år sedan när börsbolaget Daydream, där han varit huvudansvarig revisor, lämnade in en stämningsansökan mot honom och byrån solidariskt efter att han hade fått en varning av RN.

Pernilla Halling

Fotnot: Revisorsnämndens praxis ges ut av Jure förlag.