Hållbarhet är svaret. I alla fall när PwC ställer frågan. Sveriges största revisionsbyrå tog fram ett digitalt Jeopardy för att höja medarbetarnas engagemang i hållbarhetsfrågorna.

När hållbarhet är ett växande affärsområde gäller det att leva som man lär. Många byråer kan känna igen sig i PwC:s erfarenhet – först utvecklas tjänsterna med sikte på kunderna och deras företag, sen inser byrån att den har en egen resa att göra. Det handlar om att vara trovärdig, men naturligtvis också om att hållbarhet är en omistlig del av all affärsverksamhet.

– Tanken bakom CR-challenge är att på ett roligt och enkelt sätt medvetandegöra hållbarhetsfrågan i organisationen, säger Fanny Turi-Kovats, hållbarhetskonsult och CR-driver på PwC.

Årets CR-challenge var den andra i ordningen och gick av stapeln under fyra veckor i våras. Temat för tävlingen hämtades från PwC:s eget hållbarhetsarbete där fyra fokusområden identifierats: marknad, medarbetare, samhällsengagemang, miljö och klimat.

– I år ville vi fokusera på marknad, det vill säga både vårt externa hållbarhetsarbete och vad hållbarhet är i vår egen affär. Vi utvecklade en app med en frågesport inspirerad av Jeopardy, berättar Fanny Turi-Kovats.

Tävlingen pågick i fyra veckor och varje vecka lanserades ett nytt frågebatteri i appen med 100 frågor inom fem olika kategorier, såsom bransch, hållbarhetsaspekt, affärsområde, tjänsteområde och omvärldsanalys/trend. Under varje kategori ställdes fyra frågor i stigande svårighetgrad, med poäng från 200 till 1.000.

Exempel på frågor kan vara: ”Vilket begrepp används allt mer inom hållbar skatt?” eller ”Hur många varv runt jorden reste PwC:s medarbetare under förra året?”

– I slutet av varje vecka fick medarbetarna en score board med sin egen ranking. Vi klustrade även olika affärsområden och exempelvis koncernledningen så att det blev en tävling både mellan individer och mellan avdelningar. Medarbetarna kunde också få extrapoäng genom att lämna leads eller nominera en kollega för insatser på hållbarhetsområdet.

Under hösten kommer Fanny Turi-Kovats och hennes kollegor att analysera svaren för att skaffa sig en bild av kunskapsläget i företaget. Själv tycker hon att räckvidden är en av de stora vinsterna.

– Tack vare den digitala tekniken är vår CR-challenge platsoberoende och vi hade fler tävlande ute i landet än i Stockholm, proportionerligt sett, säger hon.

Rakel Lennartsson

Fakta:

PwC

PWC Sverige = 100 kontor med sammanlagt cirka 3.600 anställda

CR = corporate responsibility, företagets ansvar

PWC:s interna hållbarhetsarbete drivs av ett CR-team på global nivå, liksom ett CR-team i Stockholm med representanter från olika affärsområden samt 15–20 lokala ambassadörer runtom i landet.

I rollen som CR-driver leder Fanny Turi-Kovats sedan 2015 arbetet med att anpassa och förankra den globala CR-strategin i Sverige.

CR-challenge är ett svenskt initiativ som syftar till att skapa medvetenhet i organisationen kring hållbarhetsfrågor och till att engagera medarbetarna.