Balans nr 9 2016

Det bästa från webben

Sveriges revisorer har nyckeln till framtiden

Varför inte möta framtiden direkt och tidigare än andra? Den frågan ställer sig Hans Sinclair, grundare av Trustbrand, och menar att Sveriges revisorer kan axla en historiskt avgörande granskningsroll av svenska börsbolags hållbarhetsrapportering och bidra till att svenskt näringsliv blir världens mest hållbara och trovärdiga näringsliv.

Den nya så kallade hållbarhetslagen, det vill säga kravet i årsredovisningslagen (ÅRL) på att de största företagen ska hållbarhetsrapportera, skulle kunna bli startskottet för en verkligt kritisk granskning av företagens löften och risker. För detta krävs att revisorerna utvecklar och vässar sitt erbjudande.

[...]

För att ta tillvara revisorns konstruktiva gransknings- och utvecklingsroll krävs naturligtvis att revisorn bidrar med mer än att bestyrka att en hållbarhetsrapport finns upprättad för reviderat bolag. Dessvärre kräver lagen bara detta. Men en sådan revisorsinsats är närapå meningslös. Alla intressenter skulle vinna på att lagen gick längre och faktiskt krävde att revisorn granskade bolagets hållbarhetsrapport. Tills den lagskärpningen kommer till stånd får vi lita till att bolagen inser värdet av en mer offensiv granskning av hållbarhetsområdet, och att revisorer har kompetens och framåtanda nog att erbjuda de nya tjänster som bolagen då kan börja efterfråga. Varför inte möta framtiden direkt och tidigare än andra? I ambitionen att göra Sverige till världens mest hållbara och trovärdiga näringsliv.”

Tjänstepensionsplaner – en vit fläck i revisionen?

Arbetsgivarnas avsättningar till tjänstepensioner är ett område som kringgärdas av stor osäkerhet för alla berörda. Här finns behov av oberoende granskning och rådgivning. Det skriver Helena Palmgren, vd för Brummer Life, och riktar en direkt uppmaning till revisorerna.

Vi talar om potentiella vita fläckar på revisionskartan som förtjänar mer uppmärksamhet och här behöver pensionsspararna hjälp av er revisorer. Området är komplext och kräver specialisering eftersom produkterna upplevs komplexa och betalningsströmmarna snillrika samt svåra att genomlysa.

Kunskapen och expertisen om tjänstepensioner är i dag koncentrerad till aktörer som själva har händerna i någon syltburk och nästan alltid ersätts via olika typer av provisioner. Intressekonflikten kommer som ett brev på posten. Här finns alltså en jättemarknad där ni revisorer skulle kunna ta en helt ny roll och fylla dagens tomrum inom oberoende pensionsgranskning. Stora belopp som i dag går till höga avgifter för mellanhänder och finansbranschen kan i stället gå till medarbetarnas pensioner.”

Förenkling måste ske inom lagens ramar

Bokföringsnämnden kan göra mer för att visa på kostnaden av sina allmänna råd, och detta vore välkommet – så länge som myndighetens representanter räknar rätt! Det skriver Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist på KPMG och ordförande i Regelrådet.

Enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en myndighet så tidigt som möjligt utreda kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet, innan beslut fattas om ett allmänt råd. BFN presenterar i samband med sina remisser en konsekvensutredning men det är mycket sällan som dessa konsekvensutredningar innehåller några beräkningar som visar på effekterna utan oftast konstateras endast att förändringarna innebär en förenkling för företag. Någon beräkning för slopande av alternativregeln fanns vare sig i K2 eller K3. Caisa Drefeldt har dock gjort en beräkning i den intervju jag refererar till inledningsvis. Denna beräkning kan vara rimlig utifrån antagandet att det inte funnits något krav att över huvud taget ta fram värdet av genomfört arbete. Detta stämmer dock inte – företag behöver även vid tillämpning av faktureringsmetoden/alternativregeln ha någon form av metod/system för att ta fram värdet av utfört arbete för att kunna fakturera.”

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...