Innehåll

Balans nr 1 2017

Dela med er, Revisorer!

FAR rekommenderar att revisorer tar del av varandras revisionsdokumentation. Bara i undantagsfall ska detta inte gälla. Ny rekommendation sätter gemensam branschstandard.

EU:s revisionspaket har aktualiserat den känsliga frågan om att ta del av tidigare revisors dokumentation. Eftersom reglering saknas på området har FAR:s policygrupp för revision nu tagit fram en rekommendation, RevR 11 Nytillträdd revisors tillgång till avgående revisors revisionsdokumentation.

Vid ett revisorsbyte har avgående och tillträdande revisor vissa skyldigheter. Den tillträdande måste vidta de åtgärder som krävs för att kunna lämna en ”ren” revisionsberättelse från år ett. För detta krävs bland annat att tillträdande revisorn förvissat sig om att den ingående balansen (IB) är korrekt. Den avgående revisorn, i sin tur, är skyldig att dela med sig av relevanta upplysningar. Att dela med sig av sin revisionsdokumentation är inget absolut krav, men kan underlätta mycket. Därför har branschen, genom FAR, nu enats kring en rekommendation.

– Lagen ställer de här kraven på revisorerna, men talar inte om hur det ska gå till. Branschen har nu försökt lösa frågan genom en rekommendation, säger Lennarts Iredahl, revisionsexpert på FAR.

Rekommendationen sätter en gemensam standard för rättigheter och skyldigheter när det gäller att dela med sig av revisionsdokumentation. FAR anser att normalfallet ska vara att revisorn delar med sig av sin revisionsdokumentation, gärna i samband med ett möte. Det finns inget krav på att den nya revisorn ska få ta med sig kopior från genomgången. Det ska också finna möjlighet att i undantagsfall inte lämna ut viss information som kan anses vara affärskritisk.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...