Innehåll

Balans nr 1 2017

Debattpanelen tycker till om förenkling för mindre företag

Sofia Bildstein-Hagberg, redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv

Mattias Andersson, näringspolitisk samordnare, Småföretagarnas Riksförbund

Pernilla Lundqvist, Redovisningsspecialist KPMG och ordförande i Regelrådet

Ändringarna i ÅRL innebär förenkling för de mindre företagen. håller du med?

– Att kravet på vissa tilläggsupplysningar tas bort innebär att det i viss mån blir lättare för mindre företag att upprätta årsredovisning. Eftersom det nya redovisningsdirektivet innebär fullharmonisering vad gäller notupplysningar för mindre företag kommer det inte heller att vara möjligt att införa nya nationella upplysningskrav framöver för dessa företag, vilket är positivt.

– Vi på Småföretagarnas riksförbund håller inte riktigt med. Förvisso innebär lättnaderna i upplysningsskyldigheten att det blir mindre upplysningskrav i redovisningarna. Men överlag upplever våra medlemmar inte att ändringarna medfört minskat administrativt arbete.

– Ja, när det gäller reducering av upplysningar för mindre företag tror jag faktiskt att företagen ser detta som en viss förenkling. Att EU-rätten förbjuder lagstiftare och annan normgivning att kräva fler upplysningar är bra.

Vilken av de senaste årens genomförda förenklingar har haft störst betydelse?

– Slopandet av revisionsplikten 2010 var en efterlängtad reform som har gjort det både enklare och billigare att starta och driva aktiebolag i Sverige. Bokföringsnämndens K-regelverk som samlat redovisningsnormeringen i sammanhållna och hyfsat lättöverskådliga allmänna råd för respektive företagskategori bör också nämnas, även om övergången till de nya reglerna i vissa fall har varit krånglig.

– Enligt en undersökning av Skop i december 2015 ansåg 29 procent av företagarna att det blivit krång-ligare att följa de statliga regelverken, medan bara tre procent upplevde en förbättring. Vi oroas i stället av den våg av förändringar som nu kommer: Månadsrapportering, ändringar i 3:12, km-skatt, flygskatt och andra pålagor gör det svårt att uppfatta och hylla genomförda förenklingar.

– Jag har svårt att se att det på senare år skett förenklingar som företagen märker av. Förhoppningsvis blir det nyheterna i ÅRL som blir gällande i årsredovisningen 2016 för framförallt mindre företag som får stå för detta.

Vilken reform för mindre företag står på din önskelista?

– Bestämmelserna om arkivering av räkenskapsinformation är dåligt anpassade till den digitala utvecklingen. Det skulle också bli lättare att hålla reda på momsen i de riktigt små företagen om bestämmelserna om årsbokslut tillät kontantredovisning av fakturor. Sen får de gärna höja gränsvärdena för kravet på revisor ytterligare – Sverige har betydligt lägre trösklar än de flesta andra EU-länder.

– Vi önskar oss att det sociala skyddsnätet blir lika tryggt för företagare som för anställda när det gäller sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och pensioner. Vi skulle också gärna se sänkta arbetsgivar-/egenavgifter.

– Frikoppling mellan redovisning och beskattning. Med tanke på att det blir fler och fler skillnader mellan olika redovisningsregelverk och att det kommit ett antal rättsfall som helt eller delvis frikopplar redovisning och beskattning, så börjar systemet bli ohållbart.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...