Balans nr 10 2017

Ärligt talat Dan

Om skatteplanering

Efter alla uppgifter som har kommit fram om skatteplanering, varför är branschen så tyst?

– Hittills har det inte framkommit något som gör att branschens rådgivning ifrågasätts. Att då göra ett utspel kan uppfattas som ett försvarstal ingen har efterfrågat. Däremot kommenterade vi Panama Papers förra året när Svenska Dagbladet felaktigt påstod att branschen ägnade sig åt den typen av rådgivning. Några sådana spår kunde inte återfinnas inom de större byråerna, och det har vi informerat regeringen om.

Magdalena Andersson har med anledning av Paradise Papers pratat om att se över lagstiftningen ytterligare. Bland annat att skatterådgivare skulle kunna bli skyldiga att rapportera nya upplägg till Skatteverket. Bra eller dåligt?

– Egentligen anser jag att det är kunden som ska rapportera. Sedan måste man avgränsa vad som menas med upplägg, annars kommer Skatteverket att helt dränkas av irrelevant information. Men som det ser ut nu kommer hela EU att införa de här tungrodda reglerna. Det hade varit bättre med en bred översyn av skattelagstiftningen för att göra den tydligare, enklare och mer förutsägbar. Lagstiftarens avgörande roll kommer tyvärr ofta bort i debatten.

Hur kan FAR vara en viktig aktör i frågan?

– Vi vill medverka till att debatten präglas av saklighet, och när tillfälle ges vill vi naturligtvis framhålla FAR:s auktorisation av skatterådgivare som ju inrymmer både etikregler och kvalitetskontroll. Till det kommer den omfattande interna kvalitetssäkringen på byråerna. Att skatt ska betalas i enlighet med lagar och regler är en självklarhet för branschen. Sedan måste vi komma ihåg att det alltid är kunden som i slutänden gör sin bedömning och fattar beslut. Den som ger råd på skatteområdet måste därför tydligt kommunicera de risker som olika åtgärder kan medföra. Om kunden ändå väljer att genomföra ett riskfyllt upplägg som inte tål dagens ljus måste rådgivaren lämna uppdraget.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...