Innehåll

Balans nr 2 2017

Verktyg som underlättar urvalet

I mötet mellan en programmerare och en revisor uppstod ett urvalsverktyg som uppfyller ISA 530 (Revisionsmässiga urval). Nu hoppas Karl-Johan Kjöllerström att verktyget ska underlätta arbetet för andra revisorer och redovisningskonsulter.

En stor del av revisorns arbete rör analyser och granskning. Båda är kopplade till att ett urval görs för att uppfylla ISA 530. Men hur ska urvalet göras? De stora byråerna har ofta sina egna urvalsverktyg, men för de lite mindre byråerna har det saknats bra verktyg. I flera år funderade Karl-Johan Kjöllerström på en lösning. Nu har han tillsammans med en IT-konsult skapat sitt eget verktyg.

– Jag kontaktade min IT-konsult som är programmeringsnörd, själv är jag revisionsnörd. Så jag läste ISA och han programmerade. Vi har kanske lagt 300 till 400 timmar på det här av egen tid för att ta fram verktyget, säger Karl-Johan Kjöllerström.

Han konstaterar att för att uppfylla regelverken som finns måste i princip revisorn eller redovisningskonsulten ha ett verktyg för att göra urvalet. Annars är det svårt att göra ett revisionsmässigt urval på ett ändamålsenligt sätt och på rätt grunder.

– Om jag anser att kundfordringar kan utgöra en väsentlig risk, och i min riskanalys kommit fram till att göra 25 stickprov, hur ska jag då vara säker på vilka 25 kundfordringar jag ska välja ut? Även om en revisor har lång erfarenhet blir det ju alltid på något sätt ett subjektivt val, säger han.

Mötet mellan IT-konsulten och revisorn har resulterat i urvalsverktyget SieData – hjälpmedel vid revisions- och redovisningsmässiga urval. Under arbetets gång har Karl-Johan Kjöllerström löpande haft kontakt med FAR:s experter för att säkerställa att programmet följer ISA 530.

Verktyget baseras på en SIE-fil och via denna kan revisorn eller redovisningskonsulten snabbt ta fram urval, konton, belopp med mera.

– Fördelen med verktyget är att urvalet blir gjort ”by the book” och att det inte är knutet till något affärssystem. Alla kan använda det, säger Karl-Johan Kjöllerström.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...