Innehåll

Balans nr 2 2017

Vägen fram till kunden är viktig

PBAB revision och redovisning har målbilden klar för 2025. Genom rollspel har Carina Hedrum fått alla att dra åt samma håll. Drivkraften? Att möta kunden i det moderna kontoret.

I Sköndal i Stockholm har PBAB revision och redovisning funnits i snart 50 år. Lokalerna är inte desamma som tidigare, men byrån är fortfarande en familjebyrå med stora visioner.

– Att jag ville ta över och arbeta med revision och redovisning har jag vetat sedan jag var liten. Jag jobbade parallellt här samtidigt som jag utbildade mig. Och redan på hemkunskapen i skolan när man fick planera framtiden så skrev jag att jag ville jobba med mamma och pappa, berättar Carina Hedrum.

Carina arbetade sig in i företaget och en plan för generationsskiftet fanns. Men då Carinas pappa Peter Berling blev sjuk och gick bort fick övertagandet av verksamheten genomföras hastigare än vad som var tänkt.

– Vi gjorde skiftet och skrev in mig, först som revisorssuppleant och sen som revisor, på pappas uppdrag. Vi kontaktade kunderna och nästan alla ville vara kvar. På ett sätt var vi kanske inte så olika pappa och jag. Jag är både teoretiker och praktiker, precis som pappa var, säger Carina.

Och precis som sin pappa har hon ett brinnande intresse för teknik och utveckling. Ena väggen i mötesrummet täcks av en hylla fylld med prylar. Där finns allt från kulramar och gamla telefoner till miniräknare och modernare utrustning. Kontorsutrustningen speglar den tekniska utvecklingen som PBAB varit med om och som är långt ifrån över. Omställningen från traditionellt till ett modernt kontor pågår i allra högsta grad. Det gäller allt från teknik till sättet att möta kunderna.

– För några år sedan anställde vi min bror som är IT-specialist och utbildad inom grafisk design. I affärsplanen 2006 slog vi fast hur vi skulle tänka framöver och sedan dess har vi utökat och format vår personalstyrka. Vi har haft en väldigt stabil styrka, säger Carina.

Att få med sig personalen på förändringsresan är a och o för att lyckas. Hos PBAB lutar man sig mot gemensamma värderingar men blickar hela tiden framåt.

– Nu har vi kommit så långt att vi har byggt ett superbra team där alla delar samma värderingar. Vi har jobbat speciellt med det. Alla vill växa och när redovisningskonsultens roll förändras är alla beredda att bli rådgivare och experter i stället. Det gör mig som byråledare glad, säger Carina.

Förra året nominerades PBAB till Årets framtidsbyrå. Carina berättar att hon i början av förra sommaren var inne på FAR:s hemsida och gjorde framtidstestet.

– Jag såg uppmaningen att gå in och göra testet och eftersom jag gillar allt som är nytt kände jag att jag gärna ville svara på frågorna. Jag var inte riktigt medveten om att man kunde bli nominerad utan tänkte nog mer att jag svarade på en enkät, säger hon med ett leende.

Sommaren gick och på PBAB stängde man ner för semester. Inte förrän FAR:s etikgrupp, där Carina är aktiv, hade möte på hösten uppmärksammades hon på framtidstestet igen.

– När jag fick beskedet att vi nominerats blev jag jätteglad, nästan lite chockad, det var inte alls vad jag hade väntat mig. Sedan följde lite brevväxling där vi fick berätta om vår verksamhet. Inför Branschdagarna var det riktigt spännande.

Denna gång gick dock PBAB inte hela vägen utan i stället var det Maroni redovisning som tog hem segern. Men Carina och medarbetarna på byrån är nöjda ändå.

– Inte så långt innan vi blev nominerade hade vi haft en specialkonferens för att få ihop vårt team. Med hjälp av rollspel satte vi upp vår målbild på 2025, och knappt ett år senare blir vi nominerade till Årets framtidsbyrå. Det är stort!, säger hon.

Carina återkommer ofta till att byrån strävar efter att möta kunden i det moderna kontoret. Det handlar som sagt inte bara om teknik utan också om vilket förhållningssätt byrån har gentemot kunderna.

– Vi har valt att gå PT-utbildningen eftersom vi ser oss som kundernas personliga tränare. Kundkännedom är viktigt för oss. Vi ska känna kunderna, och kunna hjälpa dem att nå sina mål. Vägen dit är viktig, säger hon.

Med hjälp av digitala hjälpmedel, webbutbildningar och filmer möter PBAB kunderna. Samtidigt som byrån på klassiskt manér erbjuder kvalitet och trygghet.

– Vi håller allt mer möten via Skype och fungerar ibland som supportfunktion för kunderna. Vi är jättemåna om rådgivningen. Det som har varit roligt med PT-utbildningen har bland annat varit att få jobba med coaching. Att få ta reda på vad kunden efterfrågar.

Carina betonar att det inte har varit alldeles enkelt under utbildningens gång. Att bli PT innebär delvis nya sätt att tänka och i viss mån att kliva utanför sin bekvämlighetszon.

– Nu försöker vi i större utsträckning vara tysta och lyssna på vad kunderna vill. Och utifrån det stödja dem och hjälpa dem att utvecklas på bästa sätt, säger Carina.

Charlotta Marténg

Fakta:

PBAB

Grundades år: 1968.

Grundades av: Peter Berling.

Ägare: Carina Hedrum.

Antal anställda: 11.

Omsättning: 5 mkr.

Fördelning av uppdrag revision/redovisning/rådgivning: 30/40/30.

Vision/ledord: ”PBAB redovisar vägen till ekonomisk trygghet”.

Genomsnittskunden: Ägarledda bolag med generationsplanering.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...