Balans nr 3 2017

Ärligt talat, Dan!

Om: Jämställdhet

Vad har Balans jämställdhetsundersökning betytt för att sätta frågan på agendan?

– Alla vill vara bra på jämställdhet och ingen vill bli sist på ett så viktigt område. Därför tror jag att uppmärksamheten i Balans betyder mycket för hur byråerna prioriterar. Sedan finns det självfallet ett ökande tryck från kunder och medarbetare. Jämställdhet är i dag ett måste på alla plan, inte bara i andelen delägare.

Resultatet 23 procent kvinnor bland delägarna på de tre största revisionsbyråerna – hur skulle du vilja kommentera det?

– Det låter alldeles för lågt 2017, men trenden är i alla fall fortsatt positiv. Förra året gladdes vi över prognosen att branschen skulle vara jämställd inom tio år, men jag tycker att det borde räcka med fem år. Vem kan och vill vänta längre?

Kommer delägarmodellen som vi känner den att överleva i framtiden?

– Spontant är det lätt att säga ja, för modellen har ju funnits i 100 år. Samtidigt vet vi från senaste framtidsrapporten ”Nyckeln till framtiden” att digitaliseringen kommer att påverka byråernas affärsmodeller i grunden. Inget förblir som det alltid har varit. Unga och rörliga millennials med andra förväntningar på balans i livet utmanar också delägarmodellen liksom breddningen av kompetens med specialister på nya områden. För att inte tala om behoven av jämställdhet och mångfald. Så i något läge blir nuvarande delägarmodell säkert omodern och ett hinder för utvecklingen. Vad som kommer i stället vet jag inte, men ett mer spritt ägande låter tilltalande.

Sofia Hadjipetri Glantz