Balans nr 3 2017

Ärligt talat, Dan!

Om: Jämställdhet

Vad har Balans jämställdhetsundersökning betytt för att sätta frågan på agendan?

– Alla vill vara bra på jämställdhet och ingen vill bli sist på ett så viktigt område. Därför tror jag att uppmärksamheten i Balans betyder mycket för hur byråerna prioriterar. Sedan finns det självfallet ett ökande tryck från kunder och medarbetare. Jämställdhet är i dag ett måste på alla plan, inte bara i andelen delägare.

Resultatet 23 procent kvinnor bland delägarna på de tre största revisionsbyråerna – hur skulle du vilja kommentera det?

– Det låter alldeles för lågt 2017, men trenden är i alla fall fortsatt positiv. Förra året gladdes vi över prognosen att branschen skulle vara jämställd inom tio år, men jag tycker att det borde räcka med fem år. Vem kan och vill vänta längre?

Kommer delägarmodellen som vi känner den att överleva i framtiden?

– Spontant är det lätt att säga ja, för modellen har ju funnits i 100 år. Samtidigt vet vi från senaste framtidsrapporten ”Nyckeln till framtiden” att digitaliseringen kommer att påverka byråernas affärsmodeller i grunden. Inget förblir som det alltid har varit. Unga och rörliga millennials med andra förväntningar på balans i livet utmanar också delägarmodellen liksom breddningen av kompetens med specialister på nya områden. För att inte tala om behoven av jämställdhet och mångfald. Så i något läge blir nuvarande delägarmodell säkert omodern och ett hinder för utvecklingen. Vad som kommer i stället vet jag inte, men ett mer spritt ägande låter tilltalande.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...