Innehåll

Balans nr 3 2017

Civilekonomernas lönestatistik: Låga ingångslöner i revisions- och rådgivningsbranschen

Något annat än lön lockar unga medarbetare till revisions- och rådgivningsbranschen. Branschen placerar sig i bottenskiktet i Civilekonomernas lönestatistik över ingångslöner.

Med en ingångslön på i snitt 25.900 kronor i månaden placerar sig revisions- och rådgivningsbranschen i bottenskikten i Civilekonomernas statistik över ingångslöner. Bara banksektorn och bemanningsbranschen ligger lägre med 25.537 respektive 25.000 kronor i månaden. I topp ligger industrisektorn med ingångslöner på i genomsnitt 30.000 kronor för civilekonomer. Tjänsteföretag och it-företag ligger strax därunder på 29.774 respektive 29.750 kronor.

– Unga människor söker sig till revisionsbyråer trots de lägre ingångslönerna. De ser förmodligen utvecklingsmöjligheter. När man arbetar på revisionsbyrå kommer man ju ut på många företag. Så utvecklingen kan komma antingen genom att göra en karriär på byrån eller att man hittar nästa arbete utanför byrån, säger Sören Lundgren, lönestatistikansvarig på Civilekonomerna.

Civilekonomernas lönestatistik bygger på data som rapporterats in senast i december 2016 och omfattar 12.000 civilekonomer i tio olika branscher. Tjänsteföretagen där 2.000 av de svarande ingår är den största branschen i Civilekonomernas lönestatistik, följt av offentlig sektor med 1.500 svarande och industrin med 1.300 svarande. Revisions- och rådgivningsbranschen hör till de mindre grupperingarna med 500 svarande i Civilekonomernas lönestatistik.

– Det är ett tillräckligt stort antal för att dra slutsatser. Däremot finns det strukturella faktorer som påverkar statistiken, som att det troligtvis går fler medarbetare per chef inom revisions- och rådgivningsbranschen, vilket drar ned genomsnittet, säger Sören Lundgren.

För att få en rättvisande bild av löneläget inom revisions- och rådgivningsbranschen behöver man bryta ned den i de olika yrkeskategorierna. Det visar sig av 200 av de 500 svarande är revisorsassistenter, 100 är auktoriserade revisorer, 50 är auktoriserade redovisningskonsulter och 50 är redovisningsekonomer.

– Om vi tittar på branschen yrkesvis ser vi att de auktoriserade revisorerna ligger en bra bit över branschgenomsnittet. Särskilt unga auktoriserade revisorer drar snabbt ifrån jämnåriga civilekonomer i andra branscher, säger Sören Lundgren.

I åldersgruppen som examinerades 2007–2011 ligger medianlönen på 35.000 kronor. Personer i denna kategori som på kort tid har lyckats bli auktoriserade revisorer tjänar i genomsnitt nästan 10.000 kronor mer i månaden, 44.800 kronor, jämfört med jämnåriga civilekonomer. Äldre auktoriserade revisorer har inte samma övertag i statistiken. Om det beror på att löneutvecklingen stagnerar eller på att de som gör lönekarriär försvinner ur statistiken är svårt att veta.

Auktoriserade lönekonsulter tjänar i genomsnitt 36.400 kronor i månaden och gruppen domineras av yngre personer.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är revisorsassistenterna som drar ned lönestatistiken för revisions- och rådgivningsbranschen, vars attraktionskraft i stället förklaras med att den erbjuder karriärmöjligheter och fungerar som språngbräda. rakel lennartsson

Fakta:

Ingångslöner

Medianingångslön: 27.000 kronor (2016).

Ingångslön: I revisions- och rådgivningsbranschen: 25.900 kronor.

Lägst ingångslön: Bemanning: 25.000 kronor.

Högst ingångslön: Industri: 30.000 kronor.

Källa: Civilekonomernas lönestatistik. Bygger på uppgifter från 12.000 civilekonomer.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...