EY:s nya vd Jesper Nilsson tar upp kampen mot de både synliga och osynliga barriärer som hindrar kvinnor att ta sig fram i branschen. Innan han går i pension om åtta år är han fast besluten om att göra avtryck på området.

Vilken är din primära prioritering som vd??

– Det är viktigt för mig att fortsätta arbetet med branschens transformation med anledning av de nya EU-reglerna för revisorer och revision. Det är viktigt att se till hela vår verksamhet: Vilka revisionsuppdrag vill vi ha? Och ska vi bli rådgivare eller konsulter? De här är frågor för alla branschens aktörer i det nya landskap som EU sätter.

Kan du nämna några ytterligare prioriteringar?

– Ett annat viktigt arbete är att fortsätta modernisera byrån. Revision och konsulteri inom skatt är i dag en konservativ verksamhet, men revision om tio år kanske handlar om att tanka in en massa data och sen sköter maskinerna resten. Vi behöver göra saker på rätt sätt och ha rätt människor på plats som gör det. Vi får inte tappa siktet i horisonten.

– Jag funderar även mycket på hur vår bransch kan locka unga talanger och dessutom behålla dem. Man måste vara lyhörd för hur dagens unga revisorer och konsulter vill arbeta. Jag tror inte att de vill jobba på samma sätt som vi som började på 1990-talet. För dem handlar det om hur och när man arbetar och då måste vi se till att hitta en bra blandning av folk.

Har EY en bra mix av medarbetare i dag?

– De stora byråerna har historiskt varit bedrövliga på att ta vara på kvinnors kompetens när det gäller ledande befattningar. Vi har jobbat med frågorna länge, men det är levande materia. Det gäller att ifrågasätta vad man gör och hur man gör det. Inte bara var femte år när man sätter målen, utan dagligen. Det här är en brännande branschfråga.

Hur går dina tankar kring digitaliseringen och automatiseringen i branschen?

– Vi kan inte jobba på samma sätt som förut. En påtaglig förändring just nu är hur vi ska arbeta papperslöst. Vi och några av våra konkurrenter går exempelvis över till kontor utan fasta platser. Jag har inte heller en fast plats och det funkar förvånansvärt bra. Parallellt bygger vi om vårt kontor.

– Olika delar av vår verksamhet är olika långt framme och initialt innebär det mer arbete. En utmaning är att då man vill förändra sitt arbetssätt måste man göra det hand i hand med kunderna. Det går inte att frikoppla vårt sätt att arbeta från hur kunderna gör. Skattekonsulterna har ju mycket referensmaterial som är på papper, för våra revisorer handlar det om att kundmaterialet de nu får i fysisk form måste bli elektroniskt. Rådgivarna ligger långt före. De har redan arbetat på det här sättet i flera år.

Du ersatte Hamish Mabon på vd-posten, varför skedde vd-bytet efter så kort tid?

– Vi har haft stora framgångar när det gäller att vinna nya stora revisionsuppdrag exempelvis Skanska och SCA, två av Sveriges största revisionsuppdrag, som Hamish Mabon nu sköter. Han bad helt enkelt om att få koncentrera sig på kundarbete. Revisionsuppdragen är så stora att de tar flera hundra timmar per år.

Hur tänker du om den kommande tiden?

– Det bästa är när organisationen funkar så bra att det inte märks att man byter vd. I en organisation där alla konsulter och revisorer jobbar i kundprojekt spelar befattningar mindre roll. Jag gillar att arbeta med människor och att få en organisation att fungera. Men visst har vi många utmaningar att hantera. Branschen har aldrig haft så mycket att fundera på som nu.

Regelverken sköljer över oss, samtidigt som vi har en omvärld som springer snabbare än någonsin. Det är en spännande tid att verka i.

Du är 52 år, och om åtta år går du i pension. Hur resonerar du kring slutet av karriären?

– Det ska ske en nedtrappning också, så det är ju inte riktigt åtta år. Jag tänker ett år i taget, men jag ser också en del långsiktiga mål framför mig. En sak jag absolut skulle vilja åstadkomma är att det blir mer jämställt på ledande befattningar, både i ledning och på partnernivå. De kompetenta kvinnorna finns. Men både EY och branschen måste inse att alla agerar utifrån förutfattade meningar. Det skulle vara väldigt roligt att göra skillnad i den frågan.

Hur arbetar ni för jämställdhet i dag?

– EY håller för närvarande på med ett stort arbete för att ytterligare flytta fram positionerna i denna viktiga fråga – både internationellt och här i Sverige. Det handlar om stora utbildningsinsatser för ledningsfunktioner och partners för att höja medvetandet om de ibland osynliga barriärer som finns för att komma till rätta med skevheter i befordringar. Vi behöver också sätta nya och mer ambitiösa målsättningar.

– Några goda exempel jag skulle vilja lyfta fram är vår helt jämställda styrelse och vår podcast ”Pod for parity” där vi i en serie podcasts som finns på vår hemsida diskuterar och utmanar i jämställdhetsfrågor.

Sofia Hadjipetri Glantz

Fakta:

Jesper Nilsson

Bor: Spånga, i Stockholm.

Familj: Hustru och tre söner, 23, 21 och 17 år gamla. Den äldsta pluggar till ingenjör i Linköping, mellansonen går på Handels i Stockholm och den tredje på gymnasiet.

Bakgrund: Uppväxt i Stockholm och Åkersberga, norr om Stockholm.

Studerade till civilekonom på Stockholms universitet. Klar 1990. Arbetade 1990–1996 på dåvarande Ernst & Young. Bytte till Skandiabanken där han jobbade 1996–2002. Valde sedan att gå tillbaka till Ernst & Young år 2003. Sköter i dag revisionsuppdrag åt Handelsbanken, Alecta och Forex. Vd sedan 16 november 2016.

Gör på fritiden: Allt som har med skärgården och havet att göra.