Innehåll

Balans nr 3 2017

Den enda vägen är upp

Med ett medelvärde på 23 procent kvinnor bland delägarna håller de största revisionsbyråerna takten sedan förra årets trendbrott. Men det räcker inte med ett högt genomsnitt. Varje byrå måste säkra sin årliga procentandel om samtliga ska kunna kalla sig jämställda inom tio år.

I 2017 års upplaga av Balans jämställdhetsundersökning har de sju största revisionsbyråerna marginalerna på sin sida och lyckas tack vare avrundningsreglerna nå ett genomsnitt på 23 procent kvinnliga delägare – två procentenheter mer än förra året. Det betyder att den positiva trenden med fördubblad ökningstakt, från en till två procentenheter om året, håller i sig. Men att medianvärdet (22 procent) ligger strax under medelvärdet (23 procent) visar att vi har ett eller flera draglok som räddar gruppen. Enstaka byråer behöver öka takten om de ska kunna nå de löften som utställdes i samband med förra årets jämställdhetsundersökning i Balans.

2016 var året då ökningstakten i de största revisionsbyråernas inval av kvinnor i partnerkretsen ökade från en till två procentenheter. Uppmuntrade av tanken på att jämställdhet nu såg ut att vara inom räckhåll gick flera byråledare ut och sa att de skulle klara det på tio år eller mindre. Intervjuer som då genomfördes med vd:ar och HR-chefer för de sju största byråerna gav följande resultat:

BDO, Deloitte, EY, Mazars och PwC svarade att de kommer nå jämställdhet inom tioårsperioden. KPMG svarade att de kommer att klara det på 7–8 år. Grant Thorntons dåvarande vd Peter Bodin stack ut hakan ock lovade att klara det inom fem år.

Att döma av årets resultat förvaltas Peter Bodins löfte av efterträdaren Anna Johnson. Grant Thornton har under det gångna året ökat andelen kvinnor bland delägarna med fyra procentenheter och kan nu stoltsera med 28 procent kvinnor i partnerkretsen.

– Man måste bestämma sig för att jobba med frågan och för oss är det en prioriterad aktivitet i vår affärsplan att få fler kvinnliga partners. Det finns en tröghet i partnersystemet och vi har en historik av många manliga partners, men de senaste åren är våra nya talangfulla partners, så kallade salary partners, 50 procent kvinnor och 50 procent män, så framtiden blir mer jämställd, säger Anna Johnson, vd.

Grant Thornton är årets absoluta stjärnskott som genom att öka andelen kvinnor i partnerkretsen med hela fyra procentenheter springer ifrån Mazars, som delade förstaplatsen 2016. I årets undersökning får Mazars, med en ökning om två procentenheter, från 24 till 26 procent kvinnor bland delägarna, nöja sig med en god andraplats. Deloitte tar samma steg men från en något lägre nivå och ökar andelen kvinnor bland sina delägare från 22 till 24 procent.

Dessa tre byråer som placerar sig i den högre delen av skalan, ovanför medianvärdet, kan samtliga beskrivas som uppstickarbyråer. Deloitte är förvisso störst i världen, men utmärker sig i Sverige genom att vara minst inom gruppen Big 4.

Grant Thornton är femte största revisionsbyrån i Sverige och har länge identifierat sig som uppstickaren och utmanaren. Grant Thorntons mångårige vd Peter Bodin sa innan sin avgång att han kunde ångra att han ibland prioriterat tillväxt på bekostnad av jämställdhet, såsom nu sker på BDO, mer om det nedan.

Mazars är minst av de sju byråerna, men har länge utmärkt sig för sina många kvinnor i ledande positioner. Mazars företagskultur präglas också sedan gammalt av värden som demokrati och hållbar utveckling, vilket kan ha verkat positivt även för jämställdheten.

Det finns ytterligare en uppstickarbyrå bland de sju. BDO utmärker sig som den byrå som har den största utmaningen framför sig. Byrån håller förvisso jämna steg med övriga så till vida att årets ökning från 14 till 16 procent kvinnor bland delägarna håller måttet på två procentenheter. Men för att klara målet att vara jämställd senast 2026 krävs här en genomsnittlig ökningstakt på mer än 2,6 procentenheter om året.

– Det viktigaste för mig som vd är att vi lyckas befordra kvinnor internt och att vi ser att det hela tiden går i en positiv riktning. När kvinnorna fyller på underifrån och de flesta som går i pension är män får vi automatiskt en synlig förändring, säger Carl-Johan Kjellman, vd för BDO.

Samtidigt är BDO inne i en stark tillväxtfas vilket också innebär att partnerkretsen vuxit markant. Sedan förra årets mätning har BDO:s delägargrupp vuxit från 50 till 63 personer, det vill säga med 26 procent. Innebär inte det en unik möjlighet att välja in en större andel kvinnor om man skulle vilja?

– Statistiskt är det en väldigt svår utmaning att få in fler kvinnor vid strategisk rekrytering och förvärv eftersom dessa båda görs i segment där kvinnor är underrepresenterade, säger Carl-Johan Kjellman.

Vid förvärv av mindre byråer är den eller de delägare som kommer in via förvärvet oftast män. Vad gäller BDO:s strategiska rekryteringar har det varit frågan om att i samband med nyetablering på en ny ort kunna rekrytera seniora personer som kan fungera som exempelvis kontorschefer, förklarar Carl-Johan Kjellman.

– I gruppen seniora revisorer på mindre orter är männen mycket överrepresenterade, säger han.

Detta leder till att enbart tre av 13 nya delägare som valts in i BDO under det gångna året är kvinnor. Samtliga dessa är rekryterade ur BDO:s egen personal. Av sex internt rekryterade delägare är tre kvinnor. Intaget kan sägas vara jämställt. Men det är förvärv och strategiska rekryteringar som är utmaningen, för i den kategorin är alla män.

– Vi arbetar långsiktigt med frågan och det viktigaste för mig är att vi lyckas med att ta fram interna kandidater av båda könen. Det skickar en positiv signal, säger Carl-Johan Kjellman.

Rakel Lennartsson

BALANS_2017_N03_A0009_bild

Fakta:

Studien i korthet

  • 23 procent kvinnor bland delägarna i Sveriges största sju revisionsbyråer.

  • Två av sju vd:ar är kvinnor.

  • Byråerna med kvinnlig vd har högst andel kvinnor bland delägarna, 26 respektive 28 procent.

  • Styrelserna i de sju största revisionsbyråerna består av 35 procent kvinnor.

  • Ledningsgrupper och övriga chefsgrupper har i genomsnitt nått jämställdhet med 43 procent kvinnor bland delägarna i respektive kategori.

  • I Mazars ledningsgrupp med 71 procent kvinnor i toppen är männen underrepresenterade.