Innehåll

Balans nr 3 2017

Dataskyddsförordningen: Följ reglerna – annars väntar böter

De nya reglerna berör i princip alla företag som har någon form av kundregister. Konsekvenserna om de inte följs är allvarliga.

Den som bryter mot EU:s nya dataskyddsförordning kan tvingas betala upp till fyra procent av den globala årsomsättningen i sanktionsavgifter. Nivån på sanktionsavgifterna avgörs bland annat av hur mycket uppgifter det rör sig om. Att aldrig samla in mer information än vad som är absolut nödvändigt är därför en bra tumregel.

För vissa verksamheter medför de nya reglerna en skyldighet att utse ett dataskyddsombud, en funktion som delvis motsvarar rollen som i PUL kallades för personuppgiftsombud. Det gäller offentliga myndigheter och verksamheter som involverar en särskilt riskfylld behandling, exempelvis systematisk övervakning av registrerade i stor skala eller omfattande behandling av känsliga personuppgifter.

Dataskyddsombud är ansvariga dels för att rapportera till styrelsen om något går fel, dels för att övervaka verksamheten och svara på frågor från allmänheten. Medan personuppgiftsombud tidigare ofta skött sina uppgifter vid sidan om sitt ordinarie arbete kommer den nya rollen att kräva ett allt större engagemang.

– Dataskyddsombuden måste vara involverade i allt. Det är viktigt att välja personer med rätt kompetens och ett intresse för de här frågorna, och att avsätta ordentligt med arbetstid, säger Axel Tandberg, som hjälper företag att implementera de nya reglerna.

Sammanfattningsvis kan man säga att dokumentationen och öppenheten är a och o när de nya lagarna träder i kraft.

– Se till att ha ordning och reda. Dokumentera och informera om allt som görs och gör ingenting du inte berättat att du ska göra. Kom ihåg att företaget bara har uppgifterna till låns, säger Axel Tandberg.

Nina Quist, Josefin Svenberg

Checklista:

Steg för steg – 14 punkter för att vara förberedd när de nya reglerna träder i kraft

1.

Vilka personuppgifter behandlar ni i organisationen idag, och hur hanterar ni dem?

2.

Dokumentera processerna.

3.

Identifiera organisationens flöden.

4.

Vilka säkerhetsmekanismer finns, internt och externt?

5.

Vilka är era skyldigheter – är ni personuppgiftsansvariga (PuA) eller personuppgiftsbiträden (PuB)?

6.

Diskutera frågan i styrelsen. Fördela resurser för att gå igenom och dokumentera personuppgiftsbehandlingen, säkerställa säkerheten kring databasen samt skapa/köpa ett digitalt system för att registrera all behandling.

7.

Ta hjälp av en jurist.

8.

Informera alla i organisationen om förändringarna.

9.

Utse ett dataskyddsombud.

10.

Se till att integritetspolicyn och handhavandet av personuppgifter är dokumenterad, uppdaterad och kommunicerad till medarbetare.

11.

Utbilda alla medarbetare.

12.

Uppdatera organisationens IT-struktur och säkerhet, utveckla ”privacy by design”.

13.

Gå igenom och anpassa alla avtal som berör personuppgiftsbehandling.

14.

Utveckla rutiner för hur ni ska jobba med andra, då alla kommer att bli ansvariga för allt som görs – i alla led.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...