Innehåll

Balans nr 3 2017

Deskjockeys: ”Molntjänster skapar nya säkerhetsfrågor”

Jonny Boström är operativ chef på revisions- och ekonomibyrån Deskjockeys. Han ansvarar för företagets implementering av dataskyddsförordningen och har under det senaste året lagt mycket tid på att utbilda sig i de nya reglerna.

Jonny Boström konstaterar att de nya reglerna berör många delar av verksamheten.

– Det räcker att någon anmält sig till vårt nyhetsbrev för att personen ska finnas i våra register. Om vi hjälper en kund med att göra deras löner, så innebär det att vi har många detaljuppgifter. Nu måste vi vara väldigt noggranna med vad vi noterar och vad vi får och inte får registrera.

Precis som många andra företag använder Deskjockeys molntjänster för lagring av information, ett förfarande som i sin tur styrs av särskilda regler.

– När informationen lagras i externa moln uppstår nya säkerhetsfrågor. Var finns molnet och vem kan se uppgifterna som lagras där?

En annan viktig fråga är hur länge uppgifterna får lagras. Jonny Boström menar att krockar kan uppstå mellan dataskyddsförordningen och bokföringslagen.

– Praxis kan exempelvis vara att radera kunduppgifter ett år efter avslutat uppdrag. Men enligt bokföringslagen måste vissa uppgifter sparas i upp till sju år. Här är det viktigt att reda ut i detalj vad som gäller i varje enskilt fall, säger Jonny Boström.

Deskjockeys planerar även att erbjuda sina kunder rådgivning i frågor som rör dataskyddsförordningen.

– Vi vill hjälpa våra kunder att göra rätt och att förbättra sin verksamhet. Den som inte följer de nya reglerna riskerar stora sanktionsavgifter, regler som många mindre företag kanske inte ens vet att de bryter mot.

Fakta:

Har du koll på din inbox?

I den gamla personuppgiftslagen gjordes skillnad mellan å ena sidan strukturerat material i form av traditionella register, databaser och system av olika slag och å andra sidan ostrukturerat material i form av löpande text, ljud och bild.

Tidigare gällde en förenklad reglering för ostrukturerad text, ett undantag som med den nya dataskyddsförordningen försvinner. Det innebär att företag nu måste se över sina rutiner för lagring av till exempel e-post, och skapa system för hur informationen som finns där ska skyddas och hanteras på ett sätt som har stöd i lagen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...