Innehåll

Balans nr 4 2017

EBM och FAR vill öka kraven på aktiebolag

Aktiebolaget har blivit ett effektivt verktyg för ekonomisk brottslighet. EBM och FAR vill därför ta nya grepp. Ett är att förkorta tiden för att en årsredovisning ska vara upprättad och klar.

I en debattartikel i DI lanserar Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Håkansson och FAR:s generalsekreterare Dan Brännström en rad nya grepp för att stävja ekobrotten. Bakgrunden är att förenklingar kring aktiebolagsformen har lett till att bolagsformen lättare kan utnyttjas i kriminellt syfte. Bolagen töms på tillgångar, sätts i konkurs eller dumpas på målvakter.

”Vi anser att enkelheten måste kombineras med kontrollstationer för att förtroendet för aktiebolaget ska kunna upprätthållas.” skriver EBM och FAR. För att komma till rätta med problemen räcker inte en enskild åtgärd utan EBM och FAR föreslår fyra åtgärder:

  • Förkorta tiden för att en årsredovisning ska vara upprättad och klar från sex till fyra månader. Därmed minskas tiden mellan brott och upptäckt.

  • Lagstifta om att årsredovisningen ska lämnas digitalt. Spårbarheten i brottsutredningar underlättas.

  • Ställ krav att det i årsredovisningen ska framgå om bolaget har anlitat professionell hjälp med redovisningen.

  • Bolagsverket bör ges ett utökat uppdrag att vid misstanke om målvakter eller oegentligheter rapportera till EBM och Skatteverket.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...