Innehåll

Balans nr 4 2017

Slutjagat för revisorer

En revisor ska inte delta i älgjakt, även om den bara är ett inslag i ett större seminarium. Då hotas oberoendet. Det slår kammarrätten fast, efter att PwC:s revisorer överklagat RN:s varningar.

Balans har tidigare berättat om PwC-revisorerna Anna-Clara af Ekenstam och Anders Lundins deltagande i så kallade jaktresor arrangerade av SCA där PwC var revisorer. Deltagandet i seminarierna med inslag av jakt resulterade i att Revisorsinspektionen, varnade revisorerna och ansåg att de riskerat sin opartiskhet och självständighet.

Ärendet har nu avgjorts av kammarrätten som anser att deltagandet i jaktaktiviteter anordnade av en revisionsklient har gjort att förtroendet för revisorns förmåga att vara opartisk och självständig har rubbats. Enligt kammarrätten spelar det ingen roll att jakten var ett mindre inslag i seminariet, inte heller har det någon betydelse att revisorerna ansåg seminariet vara till nytta för deras arbete.

Kammarrätten avslår överklagandet av förvaltningsrättens dom. Därmed står Revisorsinspektionens varningar fast.

En längre version av artikeln finns på tidningenbalans.se.

Charlotta Marténg