Innehåll

Balans nr 4 2017

Ärligt talat, Dan!

Om: Ekobrott

Aktiebolaget har blivit ett effektivt verktyg för ekonomisk brottslighet visar olika rapporter. Hur kan FAR och branschen bidra till att minska detta?

– Ekobrott kan i hög grad förebyggas genom närvaro och alerta insatser från redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Jag vill påstå att branschen är bäst lämpad att möta Olle i grind.

– Utmaningen är alla aktiebolag där branschen inte anlitas för vare sig redovisning, revision eller rådgivning. Där måste det finnas kompletterande mekanismer. Varför inte något slags punktmarkering från Ekobrottsmyndighetens och Skatteverkets sida? Även övriga intressenter måste vara uppmärksamma och göra extra kontroller.

Revision är ett sätt att stävja problemet men sedan revisionsplikten avskaffades 2010 har kvaliteten på årsredovisningarna sjunkit väsentligt. Varför har det tagit så lång tid som sju år att uppmärksamma något så viktigt?

– Att kvaliteten på årsredovisningarna sjunker när varken redovisningskonsult eller revisor finns på plats är naturligt. Och det har ju Bolagsverket pekat på efter att revisionsplikten upphörde. Så kvaliteten måste bara upp, annars kommer nyttan av årsredovisningar att starkt ifrågasättas.

– Att vi aktualiserar frågan nu beror på att Ekobrottsmyndigheten nyligen konstaterade att aktiebolaget i betydande omfattning används som brottsverktyg. Men också på att riksdagen bett regeringen att överväga möjligheten att undanta fler aktiebolag från revisionsplikt.

Hur ska branschen agera för att etikfrågorna ska få fäste i praktiken?

– Vi måste leva som vi lär och integrera etiken i allt kundarbete. När branschen anlitas ska ekobrott försvåras och skrämmas på flykten. Ett sätt kan vara att uppmärksamma företagsledningar och styrelser på risken för ekonomiska oegentligheter och att verka för att den interna kontrollen stärks. Det är också viktigt att ledningarna tydligt kommunicerar att ekobrott absolut inte får förekomma. Tonen från toppen är betydelsefull.

– Sedan tror jag på utbildning. Därför lyfter vi i artikeln behovet av etikutbildning redan i unga år. Jag skulle helst se att etiken integrerades i många ämnen, till exempel skatterätt.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...