Innehåll

Balans nr 5 2017

”Vi tror på revision”

– Vi tror på revision i framtiden och tänker inte bli vilket konsultföretag som helst, säger Carl-Johan Kjellman, vd för BDO Sverige. Han ser en särskild tillväxtmöjlighet för rådgivning framöver men i deras vision för år 2020 är BDO fortfarande en tydlig revisionsbyrå.

Under de senaste 18 åren har Carl-Johan Kjellman arbetat på BDO Sverige, och sedan nästan fem år är han vd för byrån. Här berättar han om sin syn på branschen, om framtiden och utmaningar – och vad som karaktäriserar BDO.

BDO har jumboplatsen i Balans årliga jämställdhetsundersökning. Vad har du att säga om det?

– När det gäller andelen kvinnor på partnernivå ligger vi sämre till, men i övrigt tycker jag att vi har en god jämställdhet. Vår ledningsgrupp är jämställd och i företaget som helhet är det fler kvinnor än män. Men när det gäller partnernivå finns en resa kvar att göra och även om vi hade en liten ökning så går det för långsamt. Det finns frågor som vi som företag kan jobba med, men det är också en större samhällsfråga.

Hur kommer det sig att ni ligger så dåligt till på partnernivå?

– Vi växte mycket förra året; gjorde förvärv och strategiska rekryteringar och det är inte alltid lätt att få det att harmonisera med en ökad jämställdhet på just partnernivå. Under en kraftig tillväxtfas som vi befinner oss i blir det en utmaning och svaghet. Det är något vi fokuserar på och arbetar med men vi vill inte jobba med kvoteringssystem. Det är kompetens som ska ligga till grund för att bli partner och då får man titta på vad det finns för hinder och utmaningar längs vägen. För det finns det ju eftersom många duktiga kvinnor inte väljer partnerspåret.

Kan man ställa någon form av jämställdhetskrav eller mål vid förvärv?

– Vi har naturligtvis med oss aspekten när vi tillsätter chefer och partners men till syvende och sist tycker vi att det är kompetens och duglighet som går först. Man får jobba med barriärer och hinder längs vägen men när beslut väl ska fattas har vi inte antagit någon kvoteringspolicy.

Ni tecknade nyligen ett avtal om att förvärva Kleberg Revision AB, som drivs av Margareta Kleberg. Söker ni ändå aktivt efter bra förvärvsobjekt med kvinnliga ägare?

– När vi söker förvärvsobjekt kommer det affärsmässiga först även om det är en bra parameter att väga in. Vi tittar på bra verksamheter att förvärva men sedan är det förstås roligt när fler önskemål uppfylls. Margareta Klebergs byrå har en bas med revision i Stockholms city där vi vill förstärka vår närvaro och vi har haft en diskussion under en längre tid.

Är förvärv en tillväxtstrategi?

– Ja. Vårt mål är att växa minst tio procent per år fram till år 2020, bredda vår geografiska täckning och finnas i de största städerna. Och viss del av den tillväxten kommer att komma från förvärv, men minst hälften från organisk tillväxt. Att växa organiskt är förstås att föredra då det är det tryggaste sättet men vi kommer att kombinera det med förvärv för att klara vårt mål.

Hur stora ska ni bli?

– Vi har en tydlig vision inför år 2020 då vi ska omsätta minst 800 miljoner och för att klara det ska vi öka minst tio procent per år.

Vilken typ av tjänster satsar ni på?

– Till stor del är vi fortfarande en revisionsbyrå. Nästan hälften av vår verksamhet är revision även om vi tror att våra andra tre affärsområden kommer att växa snabbare procentuellt. Rådgivning är i dag ett område som är ganska litet för oss och där ser vi tillväxtmöjligheter. Men vi tror på revison i framtiden och tänker inte konvertera till att bli vilket konsultföretag som helst.

Vad tänker du om digitaliseringen och automatiseringen i branschen?

– Vi tror att många av bastjänsterna inom revison och kanske fram för allt redovisning kommer att digitaliseras och sedan automatiseras. Och det som är kvar och blir värdeskapande är den rådgivande delen och det personliga engagemanget.

Varför ska man välja att arbeta på BDO?

– Fördelen med BDO är att vi är ett stort och modernt tjänsteföretag med ett internationellt nätverk. Det finns goda karriärmöjligheter, både i Sverige och utomlands och vår approach är att jobba på ett kundanpassat sätt, vilket jag tror är roligt. Och man får inte Sveriges nöjdaste kunder om man inte också har engagerade medarbetare, jag tror att de återspeglar varandra. Vi har en bra stämning på jobbet och en gruppkänsla trots att vi är stora.

Branschen är generellt dålig när det kommer till mångfald. Hur tänker du och BDO i den frågan?

– Det är precis som jämställdhet en utmaning och det finns en fördröjning här. Men eftersom de flesta som börjar hos oss kommer direkt från högskola och universitet så tror jag att det kommer se annorlunda ut med tiden. Och för att vara en bra arbetsplats och göra framgångsrika affärer är det viktigt att ha en mångfald och återspegla kunderna.

Jobbar ni aktivt med den frågan?

– I vårt CSR-arbete har vi valt att stödja Stiftelsen Läxhjälpen som hjälper högstadieelever i utsatta områden för att de ska få gymnasiebehörighet. Dels beror det på att vår bransch är i behov av högutbildade studenter men det är också ett sätt för oss att engagera oss i frågan och på sikt öka mångfalden i branschen.

Hur ser du på branschens framtid och utmaningar?

– Digitaliseringen påverkar alla i branschen; det går fort och är både en utmaning och möjlighet. Även regulatoriska frågor som frågan om gränsvärden för revisionsplikten kommer påverka branschen framöver. Och en annan sak är vilka tjänster som vi som revisionsbyrå får utföra längre fram. Om det blir förändringar kan vi bredda vårt tjänsteutbud vilket jag tror att branschen välkomnar.

Vi har redan varit inne på det, men vad skulle du säga är din främsta prioritering som vd?

– Vi har satt vår vision för år 2020 så det är att fortsätta på den väg vi slagit in där vi ska ha hög tillväxt och vara en attraktiv arbetsgivare. Men mitt uppdrag handlar också om att modernisera och digitalisera byrån vilket är en viktig faktor framöver.

Linda Fritiofsson

Fakta:

Carl-Johan Kjellman

Ålder: 42 år.

Bor: Villa i Täby, i Stockholm.

Familj: Hustru och två barn.

Bakgrund: Uppvuxen i Täby. Magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet. Har arbetat på BDO Sverige i 18 år, bland annat som kontorschef i Sollentuna och regionchef för Mälardalen, innan han blev vd 2012.

Gör på fritiden: Umgås med familjen och tycker om att åka skidor.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...