Balans nr 6 2017

Ärligt talat, Dan!

Om: Millennials

I detta nummer av Balans har vi ett reportage om generationen millennials. Vilka är dina reflektioner efter att ha läst texten?

– Jag får många tankar. En handlar om att branschen erbjuder spännande arbetsuppgifter också i morgon. Men branschen måste vässa ledarskapet för att millennials ska stanna. Kanske är den utmaningen lika stor som digitaliseringen? Vi får aldrig glömma människorna.

– Det är även uppenbart att det krävs tydliga värderingar, för den nya generationen vill göra samhällsnytta och verkligen göra skillnad. Så var det inte när jag började ...

Hur ska branschen lyckas tillfredsställa och behålla den här ombytliga gruppen?

– Jag tror det är nödvändigt med ett mer personligt ledarskap i branschen. Ungefär som Fredrik Skavlan sa en gång om hemligheten bakom hans talkshow: ”Du ska inte hitta din egen topp, utan andras. Det handlar inte om att visa vad du själv kan, utan vad de runt omkring dig vill och kan”.

– Behovet av att se människan ökar i en föränderlig värld. Sedan måste förväntningar på snabbare karriär kunna kombineras med att livspusslet går ihop. Så är det bara, och här kan digitala lösningar säkert hjälpa till.

Vad kan millennials-generationen tillföra revision, redovisning, skatt och lön?

– Massor! Eftersom branschen måste utveckla nya affärsmodeller är det bra att millennials inte sitter fast i gamla vanor och arbetssätt. De kan till exempel lättare gå in i en mer proaktiv rådgivarroll, bli lite av en PT för företagarna. Med Big data och nya verktyg ändras ju fokus från historia till framtid.

– När branschens tjänster nu breddas och hållbarhet får en självklar plats behöver vi fler kompetenser. Därför blir branschen också ett alternativ för många fler än i dag. Det gör att vi måste ut på skolor och torg och visa på alla intressanta jobb vi kan erbjuda. Att byråerna dessutom är aktiva på sociala medier är helt avgörande för att attrahera nya talanger.

Sofia Hadjipetri Glantz