Innehåll

Balans nr 6 2017

Figurerar din kund i Panama-papers?

Om någon av dina kunder finns med bland dokumenten som avslöjades i Panama-papers-läckan bör du vara uppmärksam. Hittills har Skatteverket fattat beskattningsbeslut i tolv ärenden.

För snart ett år sedan, 9 maj 2016, offentliggjorde det internationella journalistnätverket ICIJ dokumenten ur den så kallade Panama-läckan. Sedan avslöjandet av avancerade skatteupplägg med koppling till hundratusentals företag och personer över hela världen har utredningsarbetet på Skatteverket i Sverige pågått för fullt.

– Det har också lett till att vi har ett nära samarbete med flera myndigheter, däribland Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen. Dessutom deltar Skatteverket aktivt inom olika expertgrupper som bildats inom OECD. Där har det bildats ett operativt forum som samarbetar kring ärendet. Vi vill veta vem som ligger bakom uppläggen, säger Katrina Björk, rikssamordnare på Skatteverket.

När läckan blev känd satte Skatteverket igång arbetet med att identifiera bolagen och de fysiska personerna som fanns med på listorna. Ett par hundra har identifierats, men alla utreds inte då det i vissa fall kan vara så att personen har statusen utvandrad eller har redovisat sina tillgångar i utlandet.

– Men i de ärenden där det finns anledning skickar vi ut en förfrågan, man blir föremål för revision eller föreläggande, säger Katrina Björk.

Efter läckan visade det sig också att alla på listan inte var nya för Skatteverket. Vissa hade utretts tidigare. I dagsläget har Skatteverket fattat beskattningsbeslut i tolv utredningar, varav en del var föremål för tidigare granskningar.

FAR har fått en del frågor kring hur man bör agera om det visar sig att en av ens kunder finns med på listan. Lennart Iredahl, revisionsexpert på FAR, säger att det är viktigt att komma ihåg att bara för att en kund står på listan betyder inte det att den har gjort något brottsligt.

– Men om man får information om att en kund förekommer på listorna behöver revisorn ändå överväga om han/hon behöver göra något ytterligare för att kunna avgöra om det finns anledning till brottsmisstanke enligt aktiebolagslagen kapitel 9, säger Lennart Iredahl.

Även Skatteverket fick i början frågor. Framför allt rörde de möjligheten till självrättelse.

– Lagstiftningen kring självrättelser är generös och den följer Skatteverket. Men efter att det här materialet blev känt har de som står på listan inte längre möjligheten att göra en självrättelse, säger Katrina Björk.

Charlotta Marténg

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...