Innehåll

Balans nr 6 2017

SEK vinnare av Bästa redovisning av hållbarhet

I hård konkurrens var det slutligen AB Svensk Exportkredit (SEK) som 18 maj kammade hem blommor, diplom och äran att vinna Bästa redovisning av hållbarhet 2016 – ett pris FAR har delat ut årligen sedan 2003.

– Det känns helt fantastiskt roligt! Det är jättefint betyg för kommunikationen av SEK:s hållbarhetsarbete, säger Edvard Unsgaard, kommunikationsansvarig på SEK.

Juryns motivering lyder:

”Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsredovisning bildar tillsammans en genomarbetad helhet där hållbarhetsfrågorna naturligt integreras i företagets rapportering. Styrelsen tar i redovisningen ansvar för såväl finansiell och icke-finansiell rapportering. Redovisningen är framsynt – SEK, AB Svensk Exportkredit, har bland annat påbörjat anpassningen till kraven i årsredovisningslagen och beaktar på ett relevant sätt FN:s hållbarhetsmål. Trots att redovisningen är informativ är den koncis och användarvänlig.”

Temat för priset i år har varit Anpassning till ÅRL. Och det var ett gediget arbete utfört av juryn, som utvärderat cirka 80 hållbarhetsredovisningar.

För att kvalificera sig för tävlingen krävs att hållbarhetsinformationen är oberoende granskad i enlighet med vedertagen standard samt att granskningen utförts av en FAR-ansluten byrå. Alla svenska företag som uppfyller kriteriet om oberoende granskning, och som juryn identifierat, ingår i tävlingen.

Sofia Hadjipetri Glantz