Balans nr 6 2017

Millennials – här för att stanna

De är unga och branschens framtidslöften. Men vad vill de? Hur tänker de? Balans träffar fyra millennials för att prata om yrket, karriären och målen.

När Balans i februari granskade hållbarhetsarbetet hos Big 7, menade flera av de intervjuade att medarbetare och särskilt de yngre, så kallade millennials, efter-frågar arbetsgivare med tydliga värderingar i linje med vad individerna själva står för.

I samma veva släpptes Deloittes globala rapport Deloitte Millennial Survey 2017, där man konstaterar att nordiska millennials – jämfört med jämnåriga världen över – på samma självklara sätt vägrar bekymra sig för att automatisering ska ta deras jobb. ”De ser snarare möjligheter kopplade till värdeskapande aktiviteter, kreativ utveckling eller nya kunskaper”, skrev Deloitte i ett pressmeddelande.

I ett avsnitt av FAR-podden, sänt våren 2017, sa Susanne Tillqvist, konsult och delägare på EY:

– Jag tror inte att det finns en enda medarbetare på EY som inte säger att det här är jätteviktigt. Det finns ett visst tryck. Speciellt våra yngre medarbetare tycker att det är viktigt med hållbarhet, miljö, jämställdhet. De vill inte jobba på en verksamhet som inte överensstämmer med deras värderingar.

Vilka är då dessa millennials?

Allmänt vedertaget menas generationen född från mitten av 1980-talet och fram till 1990-talets mitt och som alltså växte upp kring millennieskiftet, därav begreppet millennials. För gruppen har tekniska vardagsprylar såsom datorer, internet och smartphones alltid varit en självklarhet. Dessa 20- och, i viss mån, unga 30-plussare har på vissa håll även kallats för ”livskarriärister”.

Enligt Ungdomsbarometerns undersökning Workforce 2020, en online-enkät som besvarades av cirka 2.500 svenska 20–34-åringar under ett par veckor sommaren 2016, kan man skönja ett par tendenser.

– Att vara framgångsrik handlar inte om titlar, lön eller vilken bil man kör – utan om att trivas med jobbet och hitta balans i tillvaron, sa Stina Olén, rapportförfattare och ansvarig för kompetensförsörjning på Västsvenska Handelskammaren i samband med studien.

Hur står det till med millennials i revisions- och rådgivningsbranschen? Balans träffar fyra siffer- och analysintresserade millennials i åldrarna 24–26 år från olika delar av landet och med olika inriktning i branschen för att ta reda på det.

Dijana Zaric pluggade till civilekonom på Jönköping International Business School och har arbetat som revisorsassistent på Celinder Revision i Värnamo sedan januari 2016.

– Det är väldigt viktigt för mig att byrån har värderingar som motsvarar mina. När jag kom på intervju på mitt nuvarande jobb förstod jag att de var ute efter personer som överensstämmer med deras sätt att arbeta. Samarbete är viktigt. Vi värnar om varandras kompetenser. Vi lyfter fram varandra. Stämningen och energin var precis det jag var ute efter. På jobbet är det öppet klimat, lätt att diskutera saker och utvecklande, berättar Dijana Zaric.

Hur viktigt är det att byrån du jobbar på har ett uttalat hållbarhetsarbete?

– Hållbarhetsarbetet är en viktig del av bedömningen av en bra arbetsplats. Men det här är mitt första jobb och de viktigaste frågorna var: Skulle jag kunna utvecklas här? Skulle jag trivas? När man har fått erfarenhet, så kollar man nog mer på vad en byrå har för hållbarhetstänk.

För redovisningskonsulten Viktor Svendsen på Hässleholmsbaserade Ahnell & Partner Revisionsbyrå (medlem i Baker Tilly Sverige) är den förtroliga känslan på jobbet mer värdefull än både värderingarna och hållbarhetsarbetet.

– Det är viktigt att man använder resurserna på rätt sätt. Men det jag ville i slutänden var att komma till en arbetsplats med en lokal och familjär känsla. Det var så jag fastnade för den här byrån. Folk här stannar till pensionen. Det tilltalar mig mer än karriärhetsen på en större byrå, säger Viktor Svendsen och tillägger:

– På en mindre byrå får jag testa mycket mer. Bokföring, årsredovisningar, deklarationer. När jag pratar med andra kompisar som gick ut samtidigt som jag och är på större byrå har de inte alls fått samma bredd.

När tidigare nämnda studie från Ungdomsbarometern kommenterades av Stina Olén från Västsvenska Handelskammaren sa hon även:

– Attraktiva arbetsgivare i dag visar i stället hur de jobbar med sociala aspekter av jobbet, hur de kan hjälpa individen att utvecklas och få ihop sitt livspussel.

Bland de millennials Balans pratar med råder det delade meningar. Vissa är beredda att arbeta både långa och hårda dagar för att nå sitt mål. Men det är också viktigt att vågskålen inte tippar över.

– Jag tror att det handlar mycket om personlig effektivitet. Jag är beredd att jobba mycket, men balansen mellan arbetstid och fritid är något som jag tror kommer variera genom livet, säger Olle Waller, skattekonsult på EY i Stockholm.

År 2016 vann Olle Waller case-tävlingen EY Young Tax Professional of the Year, där vinsten var en anställning på EY med flexibel start. Sedan i februari i år är han på plats på kontoret i centrala Stockholm, efter att ha avslutat juristprogrammet i kombination med ekonomi på Uppsala universitet.

Skulle du kunna tänka dig att byta högre lön mot mer semester eller andra förmåner?

– I nuläget är lönen i förhållande till semesterdagarna rimlig. Så svaret blir nej.

För lönekonsulten Jessica Larsson från Thorell Revision i Norrköping är det däremot ett tänkbart scenario.

– Ja, det skulle vara intressant. Och det blir ju allt vanligare att man förhandlar till sig exempelvis semester eller högre pensionsavsättningar, vilket man ser i anställningsavtal. Jag tror att man vågar förhandla på ett annat sätt i dag och värdesätter både förmåner och mer ledighet högre än tidigare, säger hon.

När Balans frågar Dijana, Viktor, Olle och Jessica vad som är det mest givande med jobbet som revisorsassistent, redovisningskonsult, skattekonsult och lönekonsult får vi varierande svar. Att man aldrig är helt fullärd, yttrar någon. Att hjälpa kunden och komma med råd, menar någon annan.

– Revisionsyrket handlar i slutänden om att göra samhällsnytta, säger revisorsassistenten Dijana Zaric. Jag hjälper företag genom att ge råd och samtidigt granskar jag så att de gör rätt för sig. Jag gillar att se företag och entreprenörer växa.

Sofia Hadjipetri Glantz

Olle Waller skattekonsult

Hur tror du yrket har förändrats om fem år?

”Jag tror på en förändrad roll för skattekonsulten om fem år. Med hänsyn till den utveckling vi ser i dag, med en harmonisering av skatteområdet i stora delar av världen, samt ett större fokus på att skydda skattebaserna tror jag att möjligheterna samt viljan för företagen att flytta intjäningen till lågskatteländer kommer att minska. Digitalisering, automatisering och outsourcing innebär också nya utmaningar, förändringar och möjligheter för konsulten.”

Ser du dig själv vara på samma arbetsplats i fem år eller längre?

”Just nu trivs jag jättebra. Där jag jobbar finns det väldigt goda möjligheter att utvecklas och specialisera sig inom det man tycker är kul. Det är bra att börja brett som jag har gjort. Inom den avdelning där jag jobbar finns det en massa underavdelningar. Tanken är att få prova på lite av varje. Stora eller medelstora bolag? Fåmansbolag? Privatpersoner? Transaktioner? Börsnoteringar? Möjligheterna är många.”

Målet i slutänden?

”Som ny: att lära mig så mycket som möjligt under mina första år. Sen när jag blir mer senior: att välja rätt väg efter att ha provat på det mesta. Jag ska inte sticka under stol med att jag är en karriärmänniska. Jag vill nå så långt jag är kapabel att nå inom så kort tid som möjligt. Att bli auktoriserad skatterådgivare är ett sådant mål. Som svar på din fråga om delägarskap eller chefspositioner är intressant blir mitt svar att det naturligtvis är intressant i ett längre perspektiv. Just nu lägger jag grunden för framtiden.”

Olle Waller

Född: 1992.

Yrke: Skattekonsult.

Arbetsplats: EY.

Ort: Stockholm

Bakgrund: Pluggade juridik på gymnasiet. Sedan juristprogrammet i Uppsala i kombination med ekonomi. Fördjupade sig i skatt.

Fritid: Träffa vänner, titta på filmer, tv-serier och sport. Stor musikfantast.

Dijana Zaric revisorsassistent

Hur tror du yrket har förändrats om fem år?

”Möjligtvis att man har kunder inom ett större geografiskt område. Man kan ju ha all information i molnet och revidera på datorn. Kunden kan skanna in löpande och jag som revisor kan upptäcka saker direkt. Samtidigt tror jag att det fortfarande kommer att vara viktigt med själva kundkontakten. Och då tror jag även att kreativiteten och kundanpassning blir större då vi har datorer som kommer att sköta i princip allt annat gällande redovisningen.”

Ser du dig själv vara på samma arbetsplats i fem år eller längre?

”Både ja och nej. Jag måste känna att jag kan utvecklas hela tiden. Att jag utmanas. Får jag varierande arbetsuppgifter och kunder kan jag absolut vara på samma arbetsplats i fem år eller längre. Om fem år är jag auktoriserad revisor.”

Målet i slutänden?

”Jag ser ingen begränsning. Framöver vill jag ha större ansvar och arbeta mot större bolag, gärna börsnoterade bolag. IFRS-bolag. Kanske till och med utomlands, i anslutning till Sverige. Om jag ser utvecklingspotential någon annanstans, så flyttar jag efter möjligheten.”

Dijana Zaric

Född: 1991.

Byrå: Revisorsassistent.

Arbetsplats: Celinder Revision.

Ort: Värnamo (bor i Sävsjö).

Bakgrund: Pluggade samhäll/ekonomi på gymnasiet i Sävsjö och till civilekonom på Jönköping International Business School, JIBS. Har även pluggat master med inriktning finans.

Fritid: Spelar tennis och går på gym. Umgås med familj, vänner och pojkvän. Är vice ordförande i Moderaterna i Sävsjö kommun. Engagerad i MUF i Jönköpings kommun.

Viktor Svendsen redovisningskonsult

Hur tror du yrket har förändrats om fem år?

”Jag tror att yrket kommer att fortsätta vara populärt och att allt fler söker sig till branschen. Sen kommer digitaliseringen ha kommit ännu längre och man blir mer som en rådgivare. Vi får redan i dag in fler kunder som vill ha hjälp med rådgivning. Det tycker jag är positivt. Just med digitaliseringen så kan man effektivisera mycket. Utvecklingen har kommit en lång väg på kort tid. Jag tror att yrket är på väg mot en bra framtid.”

Ser du dig själv vara på samma arbetsplats i fem år eller längre?

”Ja, absolut! Jag trivs jättebra i det lokala. Sen vet man inte hur det blir om 5–10 år, när jag har exempelvis har bildat familj.”

Målet i slutändan?

”Mina utmaningar är att fortsätta lära mig. Jag vill bredda mig ännu mer och om ett par år röra mig mer mot revision. Jag vill hellre ha bredd än specialisering. Det är målet. Att få den här utvecklingen inom byrån.”

Viktor Svendsen

Född: 1992.

Yrke: Redovisningskonsult.

Arbetsplats: Ahnell & Partner Revisionsbyrå AB.

Ort: Hässleholm (bor i Kristianstad).

Bakgrund: Läste ekonomi på gymnasiet. Pluggade till civilekonom på Linnéuniversitetet i Växjö med inriktning redovisning.

Fritid: Familj och vänner. Spelar innebandy i Röke Innebandy i division ett (tredje högsta serien).

Jessica Larsson lönekonsult

Hur tror du yrket har förändrats om fem år?

”Digitaliseringen ligger i hetluften och redan nu övergår företag till en allt mer elektronisk hantering av exempelvis tidrapportering. Vi lönekonsulter kommer inte att behöva stansa lika mycket i framtiden. Det innebär att vi kommer att behöva fokusera mer på rådgivningsrollen, som att arbeta med utredningar lära oss nya digitala tidrapporteringssystem samt konsulta företag och anställda i lagar och regler.”

Ser du dig själv vara på samma arbetsplats i fem år eller längre?

”I Norrköping finns det stora möjligheter framåt i mitt jobb som lönekonsult. Och ja, jag ser mig själv fortsätta här på byrån i fem år eller längre.”

Målet i slutänden?

”Jag vill jag fortsätta bygga upp löneavdelningen på Thorell Revision. Det rullar in löneuppdrag varje månad och det gäller att få till rätt rutiner och processer, så att vi i gruppen arbetar enhetligt och på rätt sätt.”

Jessica Larsson

Född: 1990.

Yrke: Auktoriserad lönekonsult (via FAR i maj).

Arbetsplats: Thorell Revision AB.

Ort: Norrköping.

Bakgrund: Pluggade ekonomi på gymnasiet och fick extrajobb på lönekontor. Vidareutbildade sig till lönespecialist 2010–11. Har jobbat på ett par revisionsbyråer i Stockholm och i Norrköping.

Fritid: Älskar att pyssla i trädgården. Löptränar. Umgås med familjen. Njuter av livet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...