Balans nr 7 2017

Är dina kunder nöjda?

Dags för Kundmonitorn 2017

För tredje året i rad erbjuder FAR, tillsammans med Aalund Nordic, medlemmarna möjligheten att få svar på vad kunderna tycker om dem och vad de kan förbättra i sin verksamhet.

Följer revisions- och redovisningsbyråerna trender och branschindex? Vad anser kunderna om deras prestation, egentligen? Snart är det dags för tredje upplagan av Kundmonitorn, en webbaserad kundenkät med 20 frågor.

I början av oktober ska de byråer som vill vara med skicka in kundunderlag, som namn och kontaktuppgifter, till Aalund Nordic som alltså erbjuder Kundmonitorn i samarbete med FAR. I slutet av samma månad börjar mätnings- tillika intervjuperioden, som pågår i ett par veckor. Därefter levereras resultatet till byråerna. Svarsfrekvensen ligger på 40–60 procent.

Markus Sjöholm, marknadschef på Aalund Nordic, anser att en mätning ger en tydlig fingervisning om vart respektive byrå är på väg.

– En stor andel små- och medelstora byråer är dåliga på att följa upp kundernas behov och nöjdhet. Viktigt är att byråerna är med i utvecklingen och lyssnar på kunderna – och inte heller glömmer rådgivningen, säger Markus Sjöholm.

För Andreas Svendsen, vd på Parameter Revision med 23 anställda och cirka 1.000 kunder, är medverkan i Kundmonitorn ett kärt återseende. Byrån var med 2015, tog en paus förra året, men har valt att vara med i år igen.

– Det är spännande att se om det har hänt något sedan förra webbenkäten. Det blir inte exakt samma kunder, utan de är slumpmässigt framtagna. Det ska bli kul att se om vi lyckas behålla eller till och med förbättra resultatet från 2015, säger Andreas Svendsen.

Konceptet är att revisions- och redovisningsbyråerna väljer ut upp till 100 av de viktigaste kunderna som svarar på frågorna. Det går även att skräddarsy undersökningen med tillval av extra behovsanpassade frågor.

Att ständigt jobba med yrkesrollen, medarbetarna och byrån är a och o för Andreas Svendsen.

– Det finns en risk att en revisor uppfattas som tandläkaren eller banken. Kunden kanske inte är så nöjd men tycker att det är jobbigt att byta. Vi försöker hela tiden utveckla oss och hålla våra kunder uppdaterade om vad som händer i branschen, som K2, K3 och nya förslagen med 3:12-regler. Sen har vi haft kompetensmässiga utbildningssatsningar. Vi vill inte bara sitta med revisionsberättelsen, utan även ta oss an rådgivarrollen, säger Andreas Svendsen.

I förra årets undersökning framkom att respondenterna var väldigt nöjda med byråernas yrkesmässiga kompetens samt kvaliteten på tjänsterna. Det som efterfrågades var att revisorerna och redovisningskonsulterna skulle vara mer proaktiva, vägledande och rådgivande.

Sofia Hadjipetri Glantz

I förra årets undersökning framkom att de som svarade var väldigt nöjda med byråernas yrkesmässiga kompetens.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...