Balans nr 7 2017

Insourcing – en unik karriärmöjlighet

Insourcing av ekonomitjänster är ett växande affärsområde och flera av de stora revisionsbyråerna har byggt upp särskilda avdelningar för denna typ av tjänster. För redovisningskonsulter innebär det en unik karriärmöjlighet.

Att bli av med en nyckelperson är något som drabbar de flesta företag då och då, vid föräldraledighet, sjukskrivning eller när en medarbetare väljer att lämna företaget för ett nytt jobb. Ofta behöver situationen lösas tämligen akut och då är insourcing ett smidigt alternativ i väntan på en permanent lösning. Insourcing kan också vara aktuellt när företagen behöver förstärkning vid tillfälliga arbetstoppar eller vid implementering av nya ekonomisystem.

De senaste åren har allt fler företag upptäckt fördelarna med insourcing och marknaden för denna typ av tjänster har vuxit kraftigt. Branschen har inte varit sen att omvandla möjligheten till affärer och flera av de stora revisionsbyråerna har byggt upp avdelningar för insourcingtjänster.

Revisionsbyråerna är knappast ensamma om att erbjuda insourcingstjänster. Men med sina starka varumärken och breda kompetens har de en svårslagen konkurrensfördel gentemot andra aktörer på marknaden. Med kort varsel kan företagen få tillgång till personal med specialistkompetens – controllers, redovisningsspecialister, koncernredovisningsspecialister eller andra roller i ekonomifunktionen.

De som arbetar inom insourcingavdelningarna har olika bakgrund, men en gemensam nämnare – redovisningskompetens. Uppdragen varierar i tid, från runt sex månader upp till ett par år. Den stora skillnaden jämfört med andra konsultuppdrag är att konsulten i de allra flesta fall får ett uppdrag på heltid och har sin arbetsplats ute på företaget. Konsulten blir alltså en del av företaget, medan anställning och tidrapportering sker hos revisionsbyrån.

Pernilla Halling

”Tydlig karriärväg för redovisningskonsulter som siktar på en CFO–roll”

Marika Fond sökte sig till Deloitte för åtta år sedan för att arbeta inom området Business Process Solutions. I dag är hon delägare, och mycket nöjd med sitt val.

Marika Fond startade sin karriär med att driva egen redovisningsbyrå. En av kunderna var ett e-handelsbolag där hon närmast fungerade som ekonomichef. Uppdraget var utvecklande och väckte hennes intresse för den här typen av uppdrag. Så när hon lämnade företaget visste hon vad hon skulle leta efter.

– Jag hade fått smak för att jobba ute på företag, och började undersöka vad Big 4 kunde erbjuda och vilket bolag som skulle passa mig bäst. Då såg jag att Deloitte sökte folk till nystartade avdelningen Business Process Solutions och alla kriterier stämde. Det var check, check, check!, säger Marika Fond.

Business Process Solutions växer stadigt och inom området arbetar i dag runt 120 personer, på kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nu, tidig höst, kommer ytterligare ett fyrtiotal nyutexaminerade studenter att anställas.

– Vi bygger upp området som en pyramid, med juniora konsulter i botten och mer seniora i toppen, säger Marika Fond.

Hon framhåller möjligheten att ”byta jobb inom jobbet” som en stor fördel, och något hon själv lockades av.

– Man får bred erfarenhet och för redovisningskonsulter som siktar på en CFO-roll i framtiden är detta en tydlig karriärväg, säger hon.

Pernilla Halling

Fakta:

Marika Fond

Jobb: Partner på Deloitte.

Ålder: 39.

Familj: Man och två döttrar, 3 och 6 år.

Bor: Nacka.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi.

Intressen: Familjen, resor, god mat och vin.

Udda fakta: Har dykt med hajar och mantor i Söderhavet.

”En unik möjlighet att prova nya områden”

Noora Jayasekara är auktoriserad redovisningskonsult och har varit med och byggt upp affärsområdet Insourcing Services på EY. Hon har haft flera uppdrag inom större företag.

– Många söker sig till EY för att de vill ha utmaningar och kunna växa i sin yrkesroll, exempelvis genom att jobba med stora bolag. Som insourcad får man möjlighet att jobba inom många olika företag utan att det i cv:t ser ut som att man hoppar runt, säger Noora Jayasekara.

2014 fattades det strategiska beslutet att satsa på insourcing inom EY i Norden. Då arbetade totalt 14 personer inom gruppen, med verksamhet i Stockholm. Utvecklingen är helt efterfrågestyrd och avdelningen har vuxit kraftigt. I dag är antalet personer cirka 150 totalt i norden, varav cirka hälften i Sverige..

– Marknaden växer och snart kommer vi att vara över 200 personer. Den stora utmaningen för oss är att hitta rätt konsulter, säger Norra Jayasekara.

Noora Jayasekara har haft en handfull kvalificerade uppdrag som insourcad till större företag i Norden. Bland annat har hon arbetat inom en finsk mediakoncern, med komplex konsolidering med många valutor, samt i ett private equity-bolag, som stöd åt CFO:n i processen med att förbereda bolaget för ägarnas exit plan.

– Det här attraherar mig verkligen! Alla uppdrag har gett mig något nytt, som en ny bransch, ett nytt ansvarsområde eller nya regelverk och system. Jag får en unik möjlighet att prova nya områden och bygga upp min kompetens och mitt cv, säger Noora Jayasekara.

Pernilla Halling

Fakta:

Noora Jayasekara

Jobb: Auktoriserad redovisningskonsult inom Insourcing Services på EY.

Ålder: 39 år.

Familj: Man, två barn, 5 och 7 år samt två bonusbarn, 11 och 13 år.

Bor: Radhus på Stora Essingen i Stockholm.

Utbildning: Ekonomie magister från Södertörns Högskola.

Intressen: Löpning, tränar med PT, umgås med familjen.

Udda fakta: Utbildad sömmerska.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...