Innehåll

Balans nr 8 2017

Rekrytering: Så många nyanställer de stora revisionsbyråerna

Deloitte kommer att nyanställa flest medarbetare under 2017 i förhållande till sin storlek (prognos). Observera att siffrorna gäller just nyanställningar och inte nettorekryteringar.

Under första halvåret 2017 är övervägande andel nyanställningarna hos samtliga bolag ersättningsrekryteringar, det vill säga de som börjar på bolaget ersätter andra som slutat. Under andra halvåret sker en viss ökning av antalet anställda i samtliga bolag men hur stor nettoökningen är uppges inte.

Bolag

Antal anställda i Sverige (senaste uppgift)

Antal nyanställningar H1 2017

Antal nyanställningar H2 2017 (prognos)

Totalt antal nyanställda 2017

Deloitte

1.300

150

250

400

EY

2.240

220

230

450

Grant Thornton

1.200

180

150–180

330–360

KPMG

1.600

70

100

170

Mazars*

250

0

0

0

PWC

3.800

200

300

500

Totalt

1.850–1.880

BDO startade sitt räkenskapsår (1 sep 2017–sista aug 2018) med 588 medarbetare och slutar på 650, vilket ger en nettoökning med över 50 konsulter.

* Mazars växer främst genom förvärv

Linda Vikström